Bloober jednak nie da się przejąć

Och, więc jednak nie dojdzie do wykupu przez Microsoft?

Przyznajemy, że trochę się z tych plotek podśmiechiwaliśmy (odsyłam do naszego tekstu „Microsoft kupuje Polskę„), choć – jak to w przypadku plotek bywa – tkwiło w nich ziarno prawdy. W sierpniu krakusi ogłosili, że sposobią się do przejęcia albo połączenia. Od tego czasu wydali The Medium, które okazało się remedium na giełdowe spadki, choć zarazem bardzo podzieliło krytyków.

Spółka ogłosiła właśnie „wynik przeglądu opcji strategicznych”. Chociaż „nie kończą one wszystkich działań”, wygląda na to, że do wykupu nie dojdzie.

„W trakcie przeglądu opcji strategicznych Emitent lub jego doradcy prowadzili rozmowy z potencjalnymi partnerami zarówno branżowymi jak i finansowymi z Polski oraz z zagranicy, którzy wyrazili niewiążące zainteresowanie przejęciem części akcji lub inwestycją w Spółkę. Zdecydowana większość tych podmiotów pochodziła z zagranicy. Po szczegółowej analizie dostępnych możliwości Zarząd Spółki postanowił podjąć decyzje, które pozwolą jej na utrzymanie głównego celu strategicznego przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii”.

– czytamy w komunikacie. Spółka nie zamierza kontynuować rozmów, gdyż zaistniało „duże ryzyko utraty jej nadrzędnych celów strategicznych”, a przejęcie mogłoby wpłynąć na kulturę jej organizacji. Równocześnie studio informuje, że rozważa współpracę strategiczną „z jednym z podmiotów branżowych”, która to współpraca miałaby być sfinalizowana w drugim kwartale bieżącego roku. Poza tym dowiedzieliśmy się, że Bloober nie wyemituje akcji „w bliskiej przyszłości”, rozważa natomiast „podejmowanie inwestycji w spółki komplementarne”.

„Wszystkie powyższe działania mają na celu wzmocnienie pozycji Bloober Team S.A. jako światowego lidera gier z gatunku horror i wzrostu wartości Spółki”.