Kształcenie dla branży gier

Filtruj oferty:

Grafika komputerowa (specjalność na kierunku Informatyka)

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Miasto:
Częstochowa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Na studiach I stopnia mamy w ofercie na kierunku Informatyka, specjalność Grafika komputerowa z przedmiotami dotyczącymi m.in. tworzenia grafiki 3D, programowanie gier i projektowania dla wirtualnej rzeczywistości.

Na studiach II stopnia Informatyka/Grafika komputerowa mamy również mnóstwo zajęć dot. tworzenia gier.

Kontakt:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa

e-mail: wnspt@ujd.edu.pl
email: wnspt@ujd.edu.pl

Jakość informacji o programie kształcenia:

Game Development (3 ścieżki specjalistyczne: projektowanie gier, programowanie gier, grafika gier)

Collegium Da Vinci

Miasto:
Poznań
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Game Development w CDV wyróżnia się praktycznym podejściem do nauki, kładzie nacisk na zdobywanie potrzebnych w branży gier wiedzy i doświadczeń. W ramach zajęć, już od pierwszego roku studiów będziesz w zespołach projektować i tworzyć prototypy gier. Oficjalnym partnerem kierunku jest Unreal Engine.

Główne kursy programu wprowadzą cię w arkana wiedzy Game Devu, czyli projektowania, programowania i tworzenia grafiki. Od trzeciego semestru będziesz miał możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju w dziedzinach, które najbardziej cię interesują: Projektowanie gier, Programowanie gier lub Grafik gier.

Kontkat
mail: rekrutacja@cdv.pl
tel.: 697 690 034

Adres
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Jakość informacji o programie kształcenia:

Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych (kierunek architektura wnętrz)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Studenci w pracowni realizują autorski program ukierunkowany na projektowanie narracyjnych środowisk wirtualnych w tym poziomów do gier wideo oraz projektowanie obiektów i postaci jako nośników opowieści. Przekazywana wiedza swoim zakresem obejmuje podstawy projektowania gier, pitchowania pomysłów, projektowania przestrzeni i scenografii dla filmu, gier wideo oraz doświadczeń VR oraz wykorzystania nowych mediów do działań artystycznych. Pracowania wykorzystuje istniejące narzędzia i środowiska VR do szeregu artystycznych i projektowych aktywności. Pracownia prowadzi badania z zakresu projektowania struktur narracyjnych, projektowania poziomów oraz wykorzystania dziedzictwa jako narzędzia do budowania soft power oraz lokalnej tożsamości i wartości. Pracownia współpracuje z Instytutem Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Pracownia ukierunkowuje absolwenta do projektowania przestrzeni dla nowych mediów, kreacji interaktywnych środowisk z wykorzystaniem silników gier oraz wykorzystania narzędzi i przestrzeni VR do prowadzenia działań artystycznych. Zajęcia wspierają w konwencji warsztatów specjaliści z branży, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno od strony artystycznej jak i projektowania gier. Pracownia stara się powiązać wybrane bloki tematyczne ze współpracą z firmami z branży GameDev.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@asp.lodz.pl
tel.42 254-75-08

Adres
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
pokój 134, piętro I, pawilon C1

Jakość informacji o programie kształcenia:

Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów

Akademia Sztuk Pięknych

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
podyplomowe
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
niestacjonarne

Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

 • tworzenia ilustracji i komiksu, noweli komiksowej, rysunku storyboard, ilustracji książkowej, ilustracji prasowej, adaptacji krótkiej formy literackiej w formie prezentacji wizualnej,
 • malarstwa i rysunku komiksowego i ilustracyjnego,
 • technik filmowych – preprodukcji (animacja, multimedia) czy gier komputerowych, np. storyboard’u, conceptArt’u,
 • tworzenia paneli produkcyjnych i prezentacyjnych,
 • swobodnego prezentowania swoich koncepcji za pomocą szybkiego szkicu malarskiego czy rysunkowego, prewizualizacji- scenariusz obrazkowy, tradycyjnych i cyfrowych technik malarskich, i rysunkowych.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, rozwijanie kreatywności i własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie wiedzy z zakresu grafiki, sztuk wizualnych, aktualnych tendencjach i zjawiskach w/w dziedzin sztuki. Słuchacz poznaje techniki tradycyjnego i współczesnego obrazowania.

Kontakt
e-mail: podyplomowe@asp.lodz.pl
tel.: 696 067 419

Adres
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Produkcja gier (specjalność na kierunku Informatyka)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Miasto:
Rzeszów
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Kontakt
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
tel.: 17 866 11 11

Adres
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Jakość informacji o programie kształcenia:

Produkcja w branży gier (specjalność na kierunku Produkcja medialna)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Miasto:
Lublin
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
ludologiczne
Forma:
stacjonarne

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations, media społecznościowe); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także do osób pragnących kreować wirtualny świat gier oraz zajmować się produkcją wydarzeń multimedialnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Część zajęć realizowana jest bezpośrednio w instytucjach, które współpracują przy realizacji programu studiów. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne; m.in. profesjonalne studio telewizyjne i stanowiska do montażu obrazu i dźwięku oraz wykonywania animacji. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

 

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, kreowania wydarzeń multimedialnych oraz rzeczywistości gier. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne pisanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie utworów multimedialnych; tworzenie scenariuszy i narracji w grach, kreowanie i  organizacja wydarzeń multimedialnych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Specjalności do wyboru (drugi stopień):
– Produkcja w branży gier – podczas realizacji tej specjalności nauczysz się tworzyć scenariusze gier oraz je reżyserować, poznasz wirtualną przestrzeń gry oraz warsztat produkcji gier;

Kontakt
e-mail: rekrutacja@umcs.pl
tel.: (81) 537 58 70

Adres
plac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika i animacja w grach komputerowych (moduł na kierunku Informatyka i Ekonometria)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

O module

Jeśli chciałbyś zajmować się tworzeniem i projektowaniem gier z wykorzystaniem grafiki komputerowej, to ten moduł jest zdecydowanie dla Ciebie. Będziemy bazować na grafice 2D jak i 3D w naszych projektach. Nauczysz się, jak modelować obiekty, a także tworzyć animacje. Poznasz również, na czym polega programowanie shaderów, a wszystko w praktyczny sposób, na praktycznych przykładach.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
tel.: 12 683 24 04 (07)

Adres
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

Jakość informacji o programie kształcenia:

Tworzenie Gier Komputerowych (specjalność na kierunku Informatyka)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”

Miasto:
Wrocław
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Wybierając specjalność zdobędziesz umiejętności:

1. Pracy ze współczesnymi silnikami graficznymi służącymi do budowy gier komputerowych (Unreal Engine, Unity). 2. Projektowania i budowy modeli obiektów graficznych wykorzystywanych we współczesnych grach. 3. Projektowania architektury aplikacji wykorzystujących grafikę dwu i trójwymiarową. 4. Pracy w zespole programistycznym. 5. Wykorzystania zaawansowanych technik graficznych. 6. Optymalizacji projektu gry celem uzyskania możliwości jej uruchomienia na różnorodnych platformach. 7. Praktycznego wykorzystania algorytmów dynamicznej kontroli złożoności terenu. 8. Użycia narzędzi testerskich. 9. Projektowania i budowy gier typu Multiplayer Online. 10. Implementacji motywów muzycznych z uwzględnieniem budowy sceny. 11. Organizacji przepływu danych w grach komputerowych. 12. Projektowania oświetlenia scen i dynamicznego podświetlania ruchomych trójwymiarowych obiektów. 13. Wykorzystania zaawansowanych technik animacji modeli obiektów ruchomych. 14. Budowy efektywnej trójwymiarowej sceny. 15. Użycia systemów kontroli wersji.

Poznasz również zasady publikacji gier we współczesnych platformach dystrybucji cyfrowej (Steam) oraz zostaniesz specjalistą w implementacji logiki gry w oparciu o wizualne systemy skryptowe (Blueprints).

Kontakt
e-mail: dziekanat@wsiz.wroc.pl
Tel.: 71 79 50 384

Adres
Inowrocławska 56
53-648 Wrocław

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów (profil na kierunku Grafika)

Społeczna Akademia Nauk

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Student specjalności Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych począwszy od pierwszego roku studiów swoje działania w zakresie projektowania i kreacji artystycznej w głównej mierze opiera na technologii cyfrowej. Blok propedeutyki programów graficznych realizowany na I roku studiów pozwala na poznanie szerokiego wachlarza aplikacji komputerowych, które wspomagają kreację artystyczną i projektowaną w przestrzeni 2D jak i 3D. Wiedza zdobyta na tym roku studiów pozwala bezpiecznie wkroczyć w II rok studiów czyli świat swobodnego projektowania typograficznego (plakat, katalog, opakowania, strony www itp.) , projektowania postaci i lokacji w grach komputerowych, tworzenia animacji reklamowych, filmów animowanych 2D i 3D, czy też tworzenia post produkcyjnych efektów specjalnych w grach i w filmie. Przygoda roku drugiego rozpoczyna rok podsumowania czyli 3 rok studiów, w który studenci w większym wymiarze skupiają się na własnej kreacji, która ma być podsumowaniem ich edukacji na studiach pierwszego stopnia. Oczywiście i tu studenci zdobywają nową wiedzę z zakresu projektowania czy animacji postaci I VFX. W okresie wszystkich III lat studiów zdobywają wiedzę z zakresu historii ubioru , architektury co jest niezmiernie ważne w przypadku projektowania w ramach czasowych konkretnej epoki. Dodatkowo wiedzę tę uzupełniają wiadomości z zakresu historii grafiki i filmu. Tradycyjne ale bardzo istotne zagadnienia malarstwa i rysunku, w szerokim zakresie uzupełniane są o digital painting. Umiejętności te są bardzo istotne przy tworzeniu storybordu i concept artu. Na wszystkich zajęciach programowych specjalizacji student będzie zapoznawał się z zasadami kompozycji , gdyż ona stanowi o atrakcyjności i czytelności projektu graficznego i animacyjnego.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl
Tel.: 42 664 66 56/57

Adres
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Informatyka

Akademia Morska w Szczecinie

Miasto:
Szczecin
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

W ramach 3.5 letnich studiów inżynierskich na kierunku Informatyka zdobędziesz umiejętności, które uczynią z Ciebie wysokiej klasy specjalistę przygotowanego do spełnienia trudnych wymagań rynku pracy sektora IT.

Nabyte umiejętności pozwolą Tobie na swobodne posługiwanie się narzędziami współczesnej Informatyki. Nauczysz się zaawansowanego programowania, zarządzania sieciami komputerowymi, bazami danych, będziesz stosować nowoczesne technologie webowe i multimedialne oraz sztuczną inteligencję.

Począwszy od 4 semestru wprowadzone zostaną przedmioty obieralne w ramach jednej z trzech wybranych przez Ciebie specjalności. Specjalności wybierają studenci indywidualnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W ramach nich rozwiniesz swoje praktyczne umiejętności w jednej z trzech dróg. Możesz wybrać drogę programisty i projektanta systemów informatycznych, możesz zająć się wytwarzaniem systemów wykorzystujących nowoczesne systemu multimedialne, w tym na potrzeby wytwarzania gier lub nauczysz się wytwarzać systemy informatyczne branży morskiej, w tym złożonych symulatorów i systemów nawigacyjnych.

Dzięki wymogowi ukończenia studiów ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2 przy jednoczesnym nabyciu umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym dla branży IT, dostajesz jednocześnie szansę na szybką międzynarodową karierę w tej branży.

Kontakt
e-mail: di@am.szczecin.pl
Tel.: 91 48 09 893, 91 48 09 894

Adres
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-530 Szczecin
Dziekanat WIiT
pokój 174

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika komputerowa i multimedia (specjalizacja kierunku Informatyka Stosowana)

Politechnika Łódzka

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Studenci tej specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, modelowania i rzeźbienia 3D, animacji, realizacji filmowej i telewizyjnej, plastyki obrazu filmowego, projektowania graficznego oraz tworzenia gier i ich zawartości. Informatyczny charakter studiów pozwoli na tworzenie aplikacji multimedialnych oraz eksperymentów artystycznych . Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą w przyszłości łączyć w swojej pracy rozwiązania technologiczne i artystyczne (techartysta). Zajęcia wspierają specjaliści z branży kreatywnej, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu gier, aplikacji i doświadczeń VR oraz zarządzaniu projektami, analizą danych, projektowaniu doświadczenia użytkownika czy projektowaniu interfejsów. Poszczególne przedmioty jak i ich bloki realizowane są we współpracy z firmami z branży kreatywnej w tym filmowej, rozrywkowej itp.

Kontakt
e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl
Tel.: 042 631 36 00

Adres
Wólczańska 215
90-924 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Programowanie gier komputerowych (specjalizacja kierunku Informatyka)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Miasto:
Wrocław
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Pragniemy sprostać intensywnie rosnącemu zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w zakresie programowania gier komputerowych. Według raportu portalu GamesIndustry.biz wartość światowego rynku gier w 2017 r. wyniosła 116 mld dolarów, co oznacza wzrost o 10,7% w stosunku do roku 2016.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze projektów informatycznych w charakterze programisty gier komputerowych.
Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?
Programowania w języku C++.
Programowania systemów motion capture.
Programowania gier mobilnych.
Programowania silników gier.
Zarządzania projektami informatycznymi.
Projektowanie interfejsów gier.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
Tel.: +48 693 010 162, +48 539 670 452, +48 539 670 477, +48 693 010 160

Adres
Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Jakość informacji o programie kształcenia:

Informatyka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwentów posiadających kompleksową wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie tzw. kompetencji twardych – ścisłych i analitycznych (programowania, konfiguracji systemów informatycznych, tworzenia architektury oprogramowania, projektowania baz danych) oraz kompetencji miękkich, koncentrujących się na umiejętnościach osobistych oraz interpersonalnych (pracy zespołowej, umiejętności organizacji i tworzenia modelu pracy oraz delegowania zadań). Umiejętności te pozwolą na zatrudnienie na stanowiskach informatycznych w firmach i organizacjach, w których są wykorzystywane narzędzia i systemy informatyczne – w wyspecjalizowanych firmach z branży IT, ale również w centrach usług wspólnych.

Absolwent, w zależności od wybranej przez siebie ścieżki edukacyjnej, jest przygotowany do samodzielnej pracy jako programista, twórca i administrator systemów informatycznych, projektant i administrator baz danych, programista serwisów internetowych, grafik komputerowy, twórca animacji i gier komputerowych. Absolwent studiów informatycznych drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera informatyki. Jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej lub na studiach podyplomowych.

Kontakt
e-mail: ii@up.krakow.pl
tel. 12 662-7845

Adres
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie gier i komiksów

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
pracownia dyplomowa
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Projektowanie gier i komiksów funkcjonuje w ramach Pracowni projektowania książki i publikacji cyfrowych prof. Macieja Buszewicza. Zajęcia prowadzi dr Daniel Mizieliński.

Zajęcia z gier funkcjonują na Wydziale Grafiki od 2012 roku. Na początku działaliśmy pod nazwą „gry i strony”, ale z czasem strony i aplikacje udało się usamodzielnić, a gry stały się podstawowym i jedynym tematem semestralnych zadań. Pierwsze lata tej monotematyczności dały mi dużo satysfakcji. W tym czasie opracowaliście wiele konceptów gier ale powstały również projekty (głównie dyplomy), które jedynie wykorzystywały nabyte przy projektowaniu gier umiejętności. W większości wypadków to właśnie te rozwiązania dawały najciekawsze efekty.

Wydaje mi się, że w okresie, w którym co semestr pracowaliśmy nad czymś innym (gry, strony, aplikacje) udało się zbudować zestaw wszechstronnych narzędzi, dzięki któremu macie większą swobodę działania. To skakanie pomiędzy dyscyplinami praktykuję we własnej pracy ponieważ uwielbiam wykorzystywać mechanikę gier w książkach, a w grach (swojego czasu i stronach) stosować typowe dla książek obrazkowych metody na narrację i budowanie świata.

Pomyślałem, że komiks będzie nie tylko świetnym dopełnieniem dotychczasowego programu ale jako niezależna część pracowni pomoże zbudować zespoły osób posiadających różne i uzupełniające się wzajemnie zestawy umiejętności.

Dlatego zapraszam cię niezależnie od faktu czy chcesz robić same gry, wyłącznie komiksy czy może jedno i drugie. Dodatkową zachętą niech będzie fakt, że oprócz wiedzy na każdych zajęciach będzie nam towarzyszyć Nintendo Switch i sterta komiksów. Więc nawet jak nie masz akurat nic swojego do pokazania (albo nie jesteś zapisana/zapisany do pracowni) przyjdź posłuchać co zrobili inni albo odpręż się z padem lub komiksem w ręku.

Kontakt
e-mail: pracownia@gryikomiksy.pl

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Inżynieria gier komputerowych (specjalność na kierunku Informatyka)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

W świecie, w którym technologia towarzyszy ludziom na co dzień, informatycy, programiści i administratorzy sieci mają gwarancję zatrudnienia i szanse na ponadprzeciętne zarobki. Decydując się na kierunek Informatyka (studia inżynierskie) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zyskasz solidne przygotowanie do zawodu oraz pewność, że jako specjalista wybranej dziedziny IT będziesz mógł przebierać w ciekawych ofertach pracy.

Studia inżynierskie są kierowane nie tylko do osób o zacięciu informatycznym, ale także dla tych, którzy interesują się grafiką czy sztuczną inteligencją. Jeżeli chcesz nauczyć się programowania i wyspecjalizować się w konkretnym języku, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki kadrze ekspertów i współpracy firmami z takimi jak Fat Dog Games, Simulation Games Manufacture, Microsoft, Cisco i Oracle, masz pewność, że nauczysz się praktycznych umiejętności. Na studiach poznasz różne języki programowania – C Sharp, Java, XHTML, CSS3 oraz JavaScript. Zdobędziesz też wiedzę z zakresu informatyki, automatyki, robotyki, technologii cyfrowych i multimedialnych oraz matematyki i fizyki.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
tel.: 22 4572 400

Adres
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
pokój: 28

Jakość informacji o programie kształcenia:

Game studies

Uniwersytet Opolski

Miasto:
Opole
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
ludologiczne
Forma:
stacjonarne

Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu. Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kontakt
tel.: 77 54 16 005

Adres
Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 201, 203

Jakość informacji o programie kształcenia:

Digital Art (ścieżka na kierunku Grafika reklamowa i multimedia)

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Ścieżka „Digital Art” powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się projektowaniem graficznym, ale z naciskiem na pracę tabletem graficznym i tworzeniu ilustracji cyfrowych.

Z nabytymi na specjalizacji Digital Art w Krakowie umiejętnościami i wiedzą możesz z powodzeniem pracować jako grafik (graphic artist) dla branży gier, ale nie tylko – również jako ilustrator dla branży wydawniczej – czy to w prasie, czy przy projektowaniu książek i innych wielostronicowych publikacji lub publikacji cyfrowych, multimedialnych produktów edukacyjnych, itd. Szeroki zakres przedmiotów umożliwi Ci zawodową specjalizację w wybranej dziedzinie.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
tel.: 12 683 24 04 (07)

Adres
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika komputerowa (specjalność na kierunku Informatyka)

Politechnika Świętokrzyska

Miasto:
Kielce
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Kontakt
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
mail: weaii@tu.kielce.pl
Telefon:  41 34 24 128

Adres
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Jakość informacji o programie kształcenia:

Technologie internetowe i mobilne (specjalność na kierunku Informatyka)

Politechnika Koszalińska

Miasto:
Koszalin
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Kontakt
Sekretariat:
tel: 94 34 78 706

Adres
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Jakość informacji o programie kształcenia:

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Miasto:
Lublin
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
ludologiczne
Forma:
stacjonarne

Kontakt
tel. +48 (81) 537 58 70, 537 58 80
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Adres
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Jakość informacji o programie kształcenia:

Inżynieria obrazu i grafika komputerowa (specjalność na kierunku Informatyka)

Politechnika Częstochowska

Miasto:
Częstochowa
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Kontakt
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
mail: stacjonarne@wimii.pcz.pl
tel: 34 325 05 60, 325 05 61

Adres
al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Interaktywna grafika trójwymiarowa (specjalność na kierunku Informatyka)

Politechnika Śląska

Miasto:
Gliwice
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Tworzenie gier komputerowych jest obecnie bardzo złożonym procesem. Gra używająca trójwymiarowej grafiki na ogół wymaga poświęcenia na produkcję kilkunastu miesięcy i potrzebuje niemałego budżetu. Wymaga również ekspertów z wielu dziedzin: programistów, artystów czy muzyków, ale często również matematyków i fizyków. Specjalność IGT została zaplanowana tak, aby dać studentom szerokie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty techniczne i programistyczne. Studenci mają okazję nauczyć się zaawansowanych metod programistycznych i stosować je w rozwiązywaniu problemów typowych dla gier komputerowych. Najwięcej czasu poświęca się zagadnieniom grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji i algorytmice oraz fizyce i podstawom interakcji obiektów w złożonych scenach trójwymiarowych.

Kontakt
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
tel. 510 162 098 
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

Adres:
ul. Akademicka 16
Gliwice

Jakość informacji o programie kształcenia:

Gry i technologie internetowe (specjalność na kierunku Informatyka)

Politechnika Poznańska

Miasto:
Poznań
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Specjalizacja Gry i technologie internetowe (GTI) dotyczy podstaw tworzenia gier komputerowych oraz infrastruktury dla zastosowań e-commerce. Z jednej strony, gry komputerowe są nowym rodzajem przemysłu informatycznego. Poprzez grywalizację przenikają ze sfery rozrywki do edukacji, rozwiązywania problemów naukowych, marketingu, tworzenia postaw społecznych. Z drugiej strony, rozwijające się technologie teleinformatyczne zmieniły formę procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi, w kontaktach z klientami, a nawet formę kontaktów międzyludzkich. Procesy takie jak obsługa zamówień, płatności, dostawy, prowadzenie kampanii reklamowych, zbieranie informacji o potrzebach klientów, dostarczanie rozrywki realizowane są drogą elektroniczną. Ich obiektem są produkty cyfrowe, tj. produkty i usługi, które nie mają materialnej postaci. Produktami cyfrowymi mogą być, na przykład, media – tekst, muzyka, filmy, a także gry, produkty bankowe, itp. Mogą one być oferowane jako licencje i subskrypcje dostępu. Formy rozrywki i dostarczające jej media również nieustannie zmieniają się. Kluczowym elementem takich form działalności gospodarczej są technologie informatyczne, a zwłaszcza aplikacje internetowe i mobilne. Celem specjalizacji jest, m.in., przedstawienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w elektronicznej formie.

Technicznych zagadnień informatycznych dotyczą takie przedmioty jak: zarządzanie aplikacjami internetowymi, produkt cyfrowy, systemy zarządzania treścią, systemy mobilne, ocena efektywności systemów komputerowych, bogate aplikacje internetowe. Bezpośrednio gier komputerowych dotyczą przedmioty: programowanie gier i projektowanie gier. Omawiane zagadnienia biznesowe dotyczą zastosowań informatyki w e-commerce, marketingu, logistyce, modelowaniu procesów gospodarczych, analizie rynków finansowych. Specjalność obejmuje także zagadnienia z dziedziny zarządzania projektami informatycznymi. Student tej specjalności uzyskuje obszerną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technologii baz danych, aplikacji sieciowych.

Absolwent specjalizacji powinien posiadać umiejętność projektowania i implementowania prostych gier komputerowych, aplikacji z dziedziny elektronicznego handlu, bankowości, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, a także ma nabyć umiejętność analizowania i prowadzenia projektów informatycznych w tych dziedzinach.

Kontakt
Maciej Drozdowski
E-mail: maciej.drozdowski@cs.put.poznan.pl

Adres
ul.Piotrowo 2
60-965 Poznań

Jakość informacji o programie kształcenia:

Programista gier komputerowych (specjalność na kierunku Informatyka)

Uniwersytet Śląski

Miasto:
Katowice
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Programista gier komputerowych to specjalność oparta na przedmiotach informatycznych i razem z przedmiotami z innych dziedzin nauki tworzy nowoczesną, pierwszą na uniwersytecie, taką specjalność. Zakres wiedzy rozciągnięty od informatyki, matematyki, grafiki, muzyki-dźwięku do zarządzania projektami włącznie zaspokoi wymagania tej specjalności.

Kontakt
Kierownik projektu
dr hab. Urszula Boryczka prof. UŚ
urszula.boryczka@us.edu.pl
Instytut Informatyki:
tel.: 32 368 97 03

Adres:
Instytut Informatyki
WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (specjalność na kierunku Filologia Angielska)

Uniwersytet Śląski

Miasto:
Katowice
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne

Studia na specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania. Studia w ramach programu, oferowane w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, prowadzone są wspólnie z Instytutem Języka Angielskiego oraz przy wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD), wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

Perspektywy zawodowe:

 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
  języków obcych (m.in. reklama, public relations) 
 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych

Kontakt
e-mail: filologia@us.edu.pl
tel.: (32) 3640 828

Adres
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika Komputerowa i Multimedia (specjalność na kierunku Informatyka)

Politechnika Krakowska

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Kontakt
mail: rekrutacja@pk.edu.pl
tel.: 12 632 86 44

Adres
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Game Design

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Zajęcia z Game Design w Krakowie prowadzone przez specjalistów z branży pozwolą Ci poznać zagadnienia związane zarówno z projektowaniem poziomów i mechanik, jak i narracją i światotwórstwem. Ponadto możliwość realizowania projektów wspólnie ze studentami specjalności Digital Art da Ci szansę na stworzenie pierwszych kompletnych projektów już w czasie trwania studiów!

Game Design – dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • weźmiesz udział w zajęciach ze specjalistami z branży, posiadającymi wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu gier, jak i w zawodach pokrewnych: zarządzaniu projektami, analizą danych, projektowaniu doświadczenia użytkownika i projektowaniu poziomów;
 • poznasz sposoby szybkiego prototypowania i zasady weryfikowania własnych pomysłów oraz zasady tworzenia gier w oparciu o jasno określoną wizję projektu i filary komunikacji;
 • będziesz tworzyć własne prototypy oraz finalne projekty gier;
 • zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, zarządzania projektami, przeprowadzania testów na użytkownikach oraz wiedzę z zakresu historycznego i kulturowego kontekstu gier;
 • poznasz narzędzia niezbędne w zawodzie projektanta gier, rozwiniesz kreatywność i kompetencje miękkie.

Kontakt
e-mail: wse@wse.krakow.pl; rekrutacja@wse.krakow.pl
tel.: (12) 683 24 00

Adres
al. Jana Pawła II 39a,
31-864 Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Digital Design

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Digital Design to kierunek dla osób zainteresowanych kulturą nowych mediów, chcących tworzyć interaktywne aplikacje i animacje, modelować w programach 3D, działać w środowisku Internetu czy eksperymentować z multimediami. Studia są odpowiedzią na procesy zachodzące we współczesnym świecie, na zmiany technologiczne, pojawienie się nowych obszarów w sztuce, rozwój kultury Internetu.

Kierunek łączy zajęcia artystyczne i projektowe oraz kursy kodowania. Program studiów zorientowany jest na posługiwanie się narzędziami i technologiami cyfrowymi w procesie artystycznym oraz na potrzeby przemysłu kreatywnego

Warunki rekrutacji na kierunek Digital Design otwierają możliwość studiowania osobom o różnych kompetencjach i doświadczeniach. Z tej różnorodności wynika elastyczność programu studiów, umożliwiającego dopasowanie do indywidualnych predyspozycji studenta, tak by jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do pracy w branży kreatywnej.

Kontakt
insztuki@up.krakow.pl
tel.: (012 )662 66 71

Adres:
Mazowiecka 43
30-019 Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie gier komputerowych (moduł na kierunku Informatyka i Ekonometria)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Jeżeli rola gracza przestała Ci wystarczać, w grach komputerowych zauważasz potencjał społeczny, kulturowy oraz rynkowy, zawsze marzyłeś o przełożeniu swoich zainteresowań na pracę, a poza tym nie brakuje Ci kreatywności, to jest duża szansa, że ten moduł okaże się Twoim edukacyjnym strzałem w dziesiątkę.

Moduł ten kręci się wokół dwóch pytań. Po pierwsze: dlaczego ludzie grają w gry. Co one nam dają – jakich emocji dostarczają i jak mogą nam pomóc? Po drugie: jak projektować rozgrywkę, która daje graczom to, czego chcemy. Będziemy tu zgłębiać psychologię graczy, analizować przykładowe gry, szukać cech wspólnych, omawiać branżowe sukcesy i porażki. Naszym celem będzie nauczyć się projektować takie gry, które udowodnią, że nasze medium zasługuje na równe traktowanie z kinem, książkami, telewizją, czy radiem.

Kontakt
mail: kancelaria@wsei.edu.pl
tel.: 12 431 18 90

Adres
ul. Św. Filipa 17
Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika komputerowa i systemy multimedialne (specjalność na kierunku Informatyka)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miasto:
Szczecin
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
niestacjonarne

W ramach specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in.:
syntezy obrazów realistycznych,  zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, multimedialnych aspektów informatyki medycznej.
Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej).

Kontakt
mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl
tel.: 91 449 41 11

Adres
al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika komputerowa i projektowanie gier (specjalizacja na kierunku Informatyka)

Uniwersytet Łódzki

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, CERI, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, Citi, CMF, ERICSSON (dawniej ERICPOL), MBank, RULE FINANCIAL. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Kontakt
mail: rekrutacja@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635-40-86

Adres
ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Gry Komputerowe (specjalizacja na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa)

Uniwersytet Łódzki

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Najważniejszymi obszarami nauki są: historia i teoria mediów, teoria komunikowania, historia i teoria gier komputerowych, sztuka nowych mediów i Internet. Studenci rozwijają umiejętności, stanowiące o pracy w środowiskach cyfrowych, jak również organizacji i animacji kultury.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: podstawowe pojęcia nowych mediów, kulturowa historia mediów, estetyka nowych mediów, wprowadzenie do cyberkultury, publikowanie w Internecie, organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów. Każda specjalność posiada także własne, indywidualne przedmioty. Na przykład: poetyka gier, projektowanie reguł gier, reklama i marketing cyfrowy, przemysły kreatywne i zarządzanie projektami, analiza i krytyka sztuki nowych mediów, praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nowych mediów i kultury cyfrowej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, agencjach public relations, studiach produkujących gry wideo, mediach elektronicznych.

Kontakt
mail: filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06

Adres
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Gry komputerowe i multimedia (specjalność na kierunku Informatyka Stosowana)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Miasto:
Nysa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Dla kogo takie studia ?

Dla każdego – gry komputerowe to obecnie jedna z najpopularniejszych form rozrywki. To też gwałtownie rozrastająca sie dziedzina szeroko rozumianej informatyki, a co za tym idzie nowe miejsca pracy dla projektantów, programistów grafików komputerowych, animatorów, specjalistów od sztucznej inteligencji, komunikacji sieciowej, zabezpieczeń, przetwarzania rozproszonego i wielu innych. Możesz zdobyć gruntowną wiedzę z tych dziedzin, która pozwoli Ci być niezwykle konkurencyjnym na rynku pracy, świetnie się przy tym bawiąc. Doskonale wiemy bowiem, jaką satysfakcję sprawia samodzielne wykonanie nawet bardzo prostej gry. Taka własna gra, szczególnie ta pierwsza zawsze zostanie już tą jedyną, wyjątkową. Studia na tej specjalności pozwolą na zdobycie niezbędnej wiedzy, aby projektować i realizować wszelkiego rodzaju usługi informatyczne, związane nie tylko z szeroko rozumianą rozrywką. Pozwolą Ci swobodnie wykorzystywać możliwości najnowocześniejszych platform programowych i sprzętowych do realizacji gier oraz innego rodzaju oprogramowania i usług. W czasie studiów zajmować się będziecie wieloma zagadnieniami, wśród których warto wymienić:

 • gry dla urządzeń mobilnych
 • metody i techniki tworzenia gier
 • tworzenie gier w technologiach WEB
 • systemy grafiki 2D
 • systemy grafiki 3D

Na zajęciach pracować będziecie m. in. na:

 • Corel DRAW
 • Adobe IDesign
 • 3Ds Max
 • Unity
 • Blender
 • Autocad

Kontakt
Rekrutacja
rekrutacja@pwsz.nysa.pl
tel. (77) 447 48 49

Adres
Budynek A
ul. Chodowieckiego 4
sala 210
48-300 Nysa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Literatura popularna i kreacje światów gier

Uniwersytet Zielonogórski

Miasto:
Zielona Góra
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
narracyjne
Forma:
stacjonarne

Studia na kierunku Literatura powszechna i kreacje światów gier to połączenie wiedzy z zakresu polonistyki oraz kultury popularnej. Jeśli stawiasz na unikatowe wykształcenie, to ta propozycja kształcenia jest zdecydowanie dla Ciebie! Podejmując naukę na tym kierunku zyskujesz szansę na zdobycie umiejętności kreowania bohaterów gier oraz tworzenia dla nich niepowtarzalnej rzeczywistości. Zapoznaj się z poniższym opisem, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat studiowania na kierunku Literatura popularna i kreacje światów gier!

Jakie zagadnienia znalazły się w programie kształcenia? Jako student kierunku Literatura popularna i kreacje światów gier zdobędziesz wiedzę z zakresu historii kultury i literatury, która kształtowała się na przestrzeni od XIX do XXI wieku. Oprócz tego zapoznasz się z najważniejszymi teoriami gier oraz nauczysz się przeprowadzać analizę ich struktury. Nie będzie Ci obca również wiedza dotycząca języka używanego w grach. Czego jeszcze możesz się spodziewać? Uczęszczając na zajęcia będziesz miał szansę na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie pisania scenariuszy oraz tekstów literackich. Dodatkowo uzyskasz podstawowe wiadomości z obszaru retoryki oraz filozofii kultury.

Po ukończeniu studiów na kierunku Literatura popularna i kreacje światów gier możesz podjąć zatrudnienie w różnego typu instytucjach kultury. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś rozwijał swoje kompetencje zawodowe w agencjach reklamowych czy firmach zajmujących się tworzeniem gier. Jeśli od zawsze fascynowała Cię ta tematyka, to podejmując naukę na kierunku Literatura popularna i kreacje światów gier dajesz sobie szansę na połączenie Twoich zainteresowań z przyszłą pracą zawodową!

Kontakt
Wydział Humnistyczny
e-mail: sekretariat@wh.uz.zgora.pl

Adres
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Jakość informacji o programie kształcenia:

Informatyka: Game Developer (specjalność na kierunku informatyka)

Wyższa Szkoła Biznesu

Miasto:
Nowy Sącz
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Rozpocznij swoją karierę w branży gier – zapisz się na studia „Game Developer” w WSB-NLU!!!

 • Nasi Studenci już podczas III i IV roku studiów realizują rozbudowane projekty komercyjne dla największych firm
 • Stosujemy Innowacyjną metodę nauczania – Nauczanie przez projekt (Project-Based Learning)
 • Zajęcia specjalnościowe prowadzą praktycy – zawodowi developerzy gier, którzy podczas zajęć przekazują studentom praktyczną wiedzę zdobytą podczas swojej kariery
 • Specjalność Game Developer: W czasie studiów stworzysz indywidualnie oraz w grupie rozbudowane gry działające na komputerze, konsoli oraz urządzeniu mobilnym
 • Nasi studenci odbywają praktyki i staże w firmach, które objęły patronatem specjalności. Firmy z którymi współpracujemy mają wieloletnie doświadczenie w produkcji gier video na rynek europejski


Kontakt
tel: +48 18 44 99 100
mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Adres
ul. Zielona 27,
33-300 Nowy Sącz, Małopolska

Jakość informacji o programie kształcenia:

Pracownia animacji i gier komputerowych (kierunek projektowanie graficzne)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Miasto:
Katowice
Poziom studiów
pracownia dyplomowa
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

W Pracowni Animacji i Gier Komputerowych prowadzone są zajęcia i specjalizacje dyplomowe na studiach licencjackich i magisterskich. Pracownia rozwija indywidualne predyspozycje do kreowania ruchomego obrazu, stosowania narzędzi i technologii do projektowania i realizacji animacji oraz różnych jej zastosowań praktycznych i artystycznych. Program pracowni uwzględnia również opracowanie koncepcji gier, projektowanie lokacji, postaci, artbooków, modeli 3D oraz trailerów do gier komputerowych. Pracownia dysponuje profesjonalnym laboratorium obrazu i dźwięku, laboratorium komputerowym, studiem do animacji poklatkowej, studiem wirtualnej rzeczywistości, laboratorium druku 3D. Pracownia organizuje specjalistyczne wykłady i warsztaty, współorganizuje międzynarodowy festiwal multimedialny sztuki i technologii „art+bits festival”.

Kontakt
Dziekanat Wydziału Projektowego
mail: dziekanat_proj@asp.katowice.pl
tel.: 32 758 78 15

Adres:
ul. Koszarowa 19
40-074 Katowice

Jakość informacji o programie kształcenia:

Komunikacja wizualna i gry komputerowe (specjalność na kierunku Wzornictwo)

Akademia Sztuki w Szczecinie

Miasto:
Szczecin
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Komunikacja wizualna to przede wszystkim projektowanie wydawnictw i publikacji multimedialnych, branding (tworzenie marek) i identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań, liternictwo i typografia, fotografia reklamowa i wydawnicza, projektowanie stron WWW i aplikacji mobilnych, projektowanie gier komputerowych i projektowanie przestrzeni wirtualnej.

Pierwszy rok studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię ze swojego zakresu studiów jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową), jedną pracownię uzupełniającą ze swojego zakresu i jedną pracownię uzupełniającą z całego kierunku wzornictwo. Pracownie uzupełniające można kilka razy zmieniać podczas studiów.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

Kontakt
mail: sekretariat@akademiasztuki.eu
tel.: 664 080 223

Adres
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

Jakość informacji o programie kształcenia:

Dźwięk w grach (specjalność na kierunku Muzyka w multimediach)

Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Miasto:
Cieszyn
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
muzyczne
Forma:
stacjonarne

Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów I stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym.

Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne, związane z tworzeniem muzyki na potrzeby multimediów. W ramach specjalności Dźwięk w grach studenci poznają również całościowy proces tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania silników gier. Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu kompozycji, aranżacji, instrumentacji, studyjnych technik realizacji dźwięku, oraz niezbędną wiedzę muzyczną (harmonia, literatura muzyczna).

kontakt
mail: imuzyki@wart.us.edu.pl
tel.: (+48) 338546117

Adres
ul. J.U. Niemcewicza 2
43-400 CIESZYN

Jakość informacji o programie kształcenia:

Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych

Akademia Leona Koźmińskiego

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
podyplomowe
Rodzaj studiów:
zarządzanie
Forma:
niestacjonarne

Branża gier losowych i zakładów sportowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Loterie, kasyna, poker, gry na automatach i zakłady sportowe generują obroty na poziomie setek miliardów dolarów rocznie. Jednocześnie jest to branża złożona i niejednolita, czego źródłem są między innymi zróżnicowane regulacje prawne – od przepisów niezwykle liberalnych, przez zakaz reklamy, aż po całkowity zakaz organizowania i brania udziału w grach i zakładach.

Rozwój nowoczesnych technologii, intensyfikacja działań marketingowych, jak również zmieniające się preferencje klientów sprawiają, że branża gier losowych i zakładów sportowych podlega ciągłym zmianom. Jednocześnie widoczna jest coraz większa wola regulatorów do ograniczania negatywnych efektów oddziaływania branży, czy to w zakresie uzależnień czy zagrożeń dla sportu.

Zmiany legislacyjne spowodowały również dynamiczne zmiany branży w Polsce. Ograniczenie działania zagranicznych podmiotów powoduje stałe zwiększanie liczby legalnie działających bukmacherów, a rozszerzenie monopolu państwa, na inne poza grami liczbowymi oraz loteriami pieniężnymi rodzaje produktów, implikuje wprowadzenie zmian również w państwowym Totalizatorze Sportowym.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych są innowacyjnym na skalę europejską projektem edukacyjnym, mającym za zadanie efektywne kształcenie kadr dla podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Po raz pierwszy bowiem powstały studia, które w sposób holistyczny podejmują zagadnienie branży gier losowych i zakładów sportowych z ekonomicznego i menadżerskiego punktu widzenia, dając słuchaczom możliwość usystematyzowania wiedzy oraz rozwoju kluczowych dla zarządzania poszczególnymi obszarami działania na tym rynku kompetencji i umiejętności.

Kontakt
Małgorzata Cybulska
mail: mcybulska@kozminski.edu.pl
tel.: +48 (22) 519 23 66

Adres
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Fizyka gier komputerowych i robotów (specjalność na kierunku Fizyka)

Uniwersytet w Białymstoku

Miasto:
Białystok
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Nowa specjalność na kierunku fizyka, będąca połączeniem praktycznych zajęć komputerowych z nauką fizyki. Spotkanie z programowaniem, klastrami obliczeniowymi, grafiką, modelowaniem 3D i animacją to krok do zrozumienia wirtualnego świata multimediów. Tworzenie aplikacji mobilnych, druk 3D, programowanie mikrokontrolerów i inteligentnych domów to ruch w stronę poznania robotyki. Wszystko to umożliwia naszemu absolwentowi elastyczne odnalezienie się na rynku pracy nowoczesnych technologii.

Kontakt
mail: fizyka@uwb.edu.pl
tel: 85-745 72 22 lub 85-745 72 39

Adres
ul. Ciołkowskiego 1L
15-245 Białystok

Jakość informacji o programie kształcenia:

Badanie i projektowanie gier (specjalność na kierunku Humanistyka 2.0)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Miasto:
Bydgoszcz
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne

To maksymalnie praktyczne studia wspierające zatrudnienie w branży i rozwój portfolio zawodowego. Studenci GAMEDEC uczą się projektować gry na wiele platform – komputerowe, mobilne, planszowe, fabularne (RPG i larp), gry miejskie, karciane, literaturę interaktywną. Pracują projektowo, zespołowo i indywidualnie, nierzadko pod opieką partnerów z branży.

TRZY LATA STUDIÓW NA GAMEDEC.UKW TO:

 • 4 semestry zespołowej pracy projektowej + 2/3 semestry projektu dyplomowego
 • Program studiów ułożony przez praktyków z branży
 • Portfolio 12+ projektów gier cyfrowych i analogowych
 • Specjalistyczna wiedza groznawcza (m.in. psychologia gier i graczy)
 • Praktyki i staże (w wersji naboru 2019/20: 12 miesięcy płatnych staży w branży!)
 • Osadzenie game design w szerokim kontekście humanistyczno-społecznym
 • Wiele przedmiotów w całości w języku angielskim

Kontakt:
mgr Piotr Grenda
dziks@ukw.edu.pl
tel. 52 326 64 35

Adres:
ul. K. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

Jakość informacji o programie kształcenia:

Grafika 3D i game art (specjalizacja kierunku Grafika)

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w reklamie jak i produkcji gier komputerowych. Studenci poznają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital painting, realizują prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w zespole graficznym, w agencji reklamowej, w branży gier komputerowych.

Kontakt:
mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl
tel.:+48 42 631 58 00


Adres

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Programowanie gier i aplikacji mobilnych (specjalizacja kierunku Informatyka)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Miasto:
Katowice
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Absolwenci specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i programowania gier komputerowych (ze szczególnym uwzględnieniem gier strategicznych i edukacyjnych) oraz projektowania i programowania aplikacji mobilnych. W ramach realizowanych zajęć studenci uzyskają umiejętności związane z wykorzystaniem grafiki 2d/3d, przetwarzaniem dźwięku oraz strumieni video. Podstawowe kompetencje studenta obejmować będą wykorzystanie silników gier, projektowanie interfejsów gier a w szczególności, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe w takich językach jak: C#, Java, Pathon czy Java Script. Ważną częścią treści kształcenia będzie również znajomość technologii sieciowych, mobilnych, internetowych i multimedialnych.

Kontakt
tel.: +48 32 257 70 00

Adres
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Jakość informacji o programie kształcenia:

Game Design (specjalność kierunku Informatyka)

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Miasto:
Szczecin
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
niestacjonarne

Realizując studia inżynierskie zdobędziesz szerokie umiejętności praktyczne oraz wszechstronną wiedzę teoretyczną, związane z budową i projektowaniem gier komputerowych. Przekażemy Ci informacje z zakresu projektowania i realizacji gier komputerowych, teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach procesów dynamicznych. Nauczysz się programować „inteligencję” w grach, projektować grafiki 2D i tworzyć modele obiektów 3D. Zapoznasz się z zasadami budowy gier sieciowych i dowiesz się, jak tworzyć przyjazne dla użytkowników interfejsy. Realizowane w trakcie studiów projekty zespołowe i indywidualne pozwolą Ci również zmierzyć się z realnym wyzwaniem, jakim jest stworzenie prawdziwej gry komputerowej – to może być Twoja praca dyplomowa, która zostanie następnie umieszczona w sklepie internetowym!  Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez doświadczonych praktyków, we współpracy z firmami zajmującymi się profesjonalnym projektowanie gier.

Kontakt
mail: rekrutacja@zpsb.pl
tel.: 91 814 94 01

Adres
Żołnierska 53,
71-210 Szczecin

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie Gier (moduł na kierunkach Informatyka i Artystyczna Grafika Komputerowa)

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

W ramach międzywydziałowego modułu Projektowania Gier Komputerowych, naszej Uczelni kształceni są studenci specjalizujący się w projektowaniu i produkcji gier komputerowych. Nabycie tych umiejętności daje duże możliwości zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gier, a także w realizacji własnych kreatywnych pomysłów. Zajęcia prowadzone są tak aby miłośnik gier mógł wchłonąć jak najwięcej wiedzy i umiejętności z obu kierunków (Komputerowa Grafika Artystyczna+Informatyka). W ramach nauczani a studenci poznają oprogramowanie 3d m.in Blender, ZBrush, Adobe Photoshop CC, Algoritmic, 3DCoat, SubstanceDesigner oraz Unity i Unreal Engine, ale również tajniki concept artu, mate painttingu..

Kontakt
mail: rekrutacja@wsinf.edu.pl
tel.: 42 27 50 159

Adres
ul. Rzgowska 17a
Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Pracownia Projektowania Gier Komputerowych i Form Wirtualnych (na Katedrze Projektowania Graficznego)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

Miasto:
Wrocław
Poziom studiów
pracownia dyplomowa
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Nauczanie oraz rozwijanie umiejętności projektowania gier komputerowych oraz tworzenia artystycznych i użytkowych przekazów za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej. Podstawowe rozpoznanie metod i sposobów kreacji gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości opartej na szeroko rozumianej wiedzy wizualnej. Uwzględnianie oczekiwań i  wymagań technologicznych standardów w procesie tworzenia form przekazu. Bardzo ważnym elementem jest rozwój artystycznych form w obszarze tzw. Game Artu czyli indywidualnych artystycznych wypowiedzi poprzez medium gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości.

Kontakt
tel.: +48 71) 343 80 31

Adres
Plac Polski 3/4,
50-156 Wrocław

Jakość informacji o programie kształcenia:

Game design (specjalizacja kierunku Media kreatywne)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Miasto:
Wrocław
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Tego się nauczysz:

 • zawodu game designera w teorii i praktyce
 • pracy w profesjonalnym studiu projektującym gry i aplikacje mobilne
 • obycia z silnikami Unity i Unreal 4
 • historii gier komputerowych
 • organizacji produkcji gry
 • tworzenia dokumentacji gry
 • prototypowania
 • story design w grach
 • korzystania z VR oraz nowych technologii w grach
 • projektowania serious games.

Kontakt
Centrum badawczo-projektowe gier i animacji „Digital Masters”
mail: digitalmasters@dsw.edu.pl
tel. 71-355-14-38, fax 71 359 53 09

Adres
Strzegomska 47
53-611 Wrocław
Pok. 119

Jakość informacji o programie kształcenia:

Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier (specjalizacja kierunku Media kreatywne)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Miasto:
Wrocław
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Tego się nauczysz:

 • projektowania animacji 2D i 3D
 • modelowania wnętrz i postaci
 • projektowania interfejsów do gier i aplikacji
 • Rigowania
 • Teksturowania obiektów, postaci i wnętrz
 • Renderowania obiektów, postaci i wnętrz

Kontakt
Centrum badawczo-projektowe gier i animacji „Digital Masters”
mail: digitalmasters@dsw.edu.pl
tel. 71-355-14-38, fax 71 359 53 09

Adres
Strzegomska 47
53-611 Wrocław
Pok. 119

Jakość informacji o programie kształcenia:

Technologie gier i symulacji komputerowych (specjalizacja kierunku Informatyka Stosowana)

Politechnika Łódzka

Miasto:
Łódź
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Studenci tej specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacji złożonych procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych oraz doświadczeń VR, w tym gier sieciowych, metodami symulacji procesów złożonych, zarządzaniem projektami programistycznymi i wprowadzaniem oprogramowania na rynek, programowaniem sprzętu realizującego grafikę i dźwięk w grach komputerowych i programach symulacyjnych oraz zagadnieniami prawnymi i etycznymi współczesnej informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do projektowania, implementacji i modyfikacji oprogramowania, stosowanego do symulacji procesów złożonych oraz do projektowania i produkcji nowoczesnych gier komputerowych oraz doświadczeń VR.
Zajęcia wspierają specjaliści z branży, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu gier, jak i zarządzaniu projektami, analizą danych, projektowaniu doświadczenia użytkownika czy projektowaniu interfejsów. Poszczególne przedmioty jak i ich bloki realizowane są we współpracy z firmami z branży GameDev.

Kontakt
mail: w-7@adm.p.lodz.pl
tel: +48 42 631 36 03

Adres
Wólczańska 215
90-924 Łódź

Jakość informacji o programie kształcenia:

Kreacja dźwięku: Film, Telewizja, Gry

Warszawska Szkoła Filmowa

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
muzyczne
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Studia na wydziale Kreacji dźwięku przygotowują do pracy na planie filmowym, w telewizji oraz w branży gier wideo i rzeczywistości wirtualnej. Już od początku nauki studenci współpracują z innymi kierunkami przy realizacji krótkich form filmowych. Nauka obejmuje zarówno realizację dźwięku na planie oraz postprodukcję i sound design.

Kontakt
mail: info@szkolafilmowa.pl
tel.: (+48) 22 839 00 50

Adres:
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Tworzenie Gier Wideo

Warszawska Szkoła Filmowa

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę. Studenci uczą się również jak odnaleźć się w tak szybko rozwijającej się branży, jak osiągnąć sukces, a pasję i marzenia przekształcić w dochodowy biznes.

Kontakt
mail: info@szkolafilmowa.pl
tel.: (+48) 22 839 00 50

Adres:
ul. Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej (specjalność kierunku Grafika)

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Miasto:
Katowice
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • animacja 2D i 3D
 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier
 • tworzenia grafiki komputerowej
 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier
 • projektowania interakcji postaci i obiektów
 • modelowania 3D oraz animacji wideo
 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier
 • komputerowych efektów specjalnych

Kontakt
tel.: 32 207-27-20
mail: rekrutacja@wsti.pl

Adres
Mickiewicza 29,
40-085 Katowice

Jakość informacji o programie kształcenia:

Informatyka gier komputerowych

Uniwersytet Jagielloński

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
II stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne

Kontakt
mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Tel.: +(48) 12 663 1401,

Adres
ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Kulturoznawstwo-teksty kultury

Uniwersytet Jagielloński

Miasto:
Kraków
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
ludologiczne
Forma:
stacjonarne

Kontakt
mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Tel.: +(48) 12 663 1401,

Adres
ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie Gier Komputerowych (specjalność na kierunku Informatyka)

Wyższa Szkoła Bankowa

Miasto:
Gdańsk
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Studenci specjalności PGK będą rozwijać swoje kompetencje informatyczne, umożliwiające projektowanie zaawansowanych aplikacji. Będą mieli możliwość poznania zasad projektowania gier, korzystania z najpopularniejszych silników, poznania ich zalet i ograniczeń. W laboratorium studenci będą mogli opracowywać scenariusze gier, ich grafikę i udźwiękowienie. Podczas studiów studenci zrealizują kompleksowy projekt budowy profesjonalnej gry komputerowej. Absolwenci tej specjalności będą naturalnymi kandydatami na specjalistę w branży gamedevowej.

Kontakt
mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: (58) 522 75 00

Adres
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie i programowanie gier komputerowych (specjalność na kierunku Informatyka)

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Gry komputerowe to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego. Kierowane do wszystkich grup wiekowych gry trafiają do masowego odbiorcy i co raz mocniej stają się nieodłącznym elementem i nośnikiem popkultury. Oprócz technicznych umiejętności związanych z kodowaniem i programowaniem przy ich produkcji bardzo istotny jest warsztat teoretyczny i umiejętności związane z ich logicznym projektowaniem.

Projektowanie gier ma jednak zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej. Dzięki wykorzystaniu podobnych mechanik (technik), coraz więcej firm wykorzystuje elementy tak zwanej grywalizacji w celach większego zaangażowania użytkowników w szkoleniach czy projektach edukacyjnych. Bardzo często techniki te mają także zastosowanie w działaniach marketingowych czy promocyjnych.

Kontakt
rekrutacja@vizja.net
tel.: (48) 22 624 41 42

Adres
ul. Okopowa 59,
01-043 Warszawa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Multimedia – Programowanie Gier (specjalizacja na kierunku Informatyka)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Miasto:
Warszawa
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
programistyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak projektowanie mechaniki gry, tworzenie postaci, prezentowanie interaktywnych historii, czyli szeroko pojęty game design. Podczas pierwszego semestru nauki studenci korzystają z intensywnego kursu programowania w C++ pod platformę Windows. Warto wspomnieć, że są ukierunkowywani na użycie bibliotek DirectX. Jest to zintegrowany pakiet oferujący dostęp nie tylko do programowania grafiki, ale też dźwięku, sieci, obsługi urządzeń wejścia/wyjścia, przetwarzania strumieni wideo i innych. Obecnie proces nauczania oparty jest o najnowszą wersję tego pakietu. W trakcie kolejnych semestrów studenci zaznajamiają się z bardziej wymagającymi tematami takimi jak użycie skryptów, symulacja fizyczna, programowanie kart graficznych itp. Efektem pracy studentów jest prototypowa aplikacja wraz z dokumentacją. Ostatni semestr, kończący się obroną pracy dyplomowej, wymaga od studentów ukończenia aplikacji (zazwyczaj wiąże się to z rozszerzeniem prototypu) oraz napisania pracy dyplomowej, których większość jest realizowana w zespołach.

Kontakt
e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl
tel. (48) 22 58 44 590

Adres
Dział Promocji i Rekrutacji
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej

Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Miasto:
Cieszyn
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne

Kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to kierunek o profilu praktycznym, został powołany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie w roku 2012. Studia licencjackie i magisterskie realizowane są w systemie stacjonarnym na specjalnościach grafika komputerowa gier i dźwięk w grach. Opiekę merytoryczną nad specjalnościami sprawują Instytut Sztuki i Instytut Muzyki. Absolwent po ukończeniu uzyskuje tytuł licencjata lub magistra sztuki.

Misja kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to wykształcenie twórcy/projektanta o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym z szeroką wiedzą dotycząca kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier.

Realizacja programu jest stale uaktualniana i odbywa się na wielu poziomach, łączy wykształcenie uniwersyteckie z biznesem poszukując najbardziej efektywnej formy wymiany doświadczeń.

W tym celu zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyk.

Kontakt
e-mail: info@us.edu.pl
tel.: +48 32 359 22 22

Adres
ul. Paderewskiego 13
43-400 Cieszyn

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie gier komputerowych (specjalność na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Miasto:
Rzeszów
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
stacjonarne

Specjalność ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie pojawia się na rynku pracy. Trend związany z rozwojem rynku rozrywkowego (w szczególności gier cyfrowych) jest bardzo mocny i otwiera nowe – duże możliwości. Już dzisiaj właściwie każdy z nas może zaprojektować i wykonać prostą grę komputerową. Problem pojawia się na poziomie profesjonalnym  – na co odpowiedzią jest nasza oferta edukacyjna. Pozwala ona na przekrojowe i komplementarne wykształcenie profesjonalistów z zakresu projektowania i realizowania gier cyfrowych.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Możliwość dołączenia do światowego rynku gier wideo, wartego w 2019 r. ponad 152 mld dolarów (dane Newzoo, Global Market Report);
 • Szerokie perspektywy rozwoju zawodowego na polskim rynku gier (wartym ponad 540 mln dolarów);
 • Profesjonalne podejście do projektowania gier komputerowych;
 • Przekrojowe i komplementarne wykształcenie z zakresu projektowania i realizacji gier cyfrowych;
 • Rozwój kreatywności;
 • Umiejętność pracy w zespole, z ludźmi o różnych kompetencjach;

Kontakt
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
tel.: 17 866 11 11

Adres
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie graficzne (specjalność na kierunku Gry i grafika interaktywna)

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Miasto:
Chorzów
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
artystyczne,
Forma:
stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność Projektowanie Graficzne jest nastawiona na zapoznanie studentów z kompletnym procesem projektowym począwszy od znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej świadomego i prawidłowego operowania typografią, relacji obrazu i tekstu po kompleksowe procesy projektowe i sposoby jego planowania, które zakładają pracę badawczą, warsztatowa oraz finalną realizację zadań projektowych (indywidualnie oraz w zespołach). Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta.

Kontakt
mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl
Tel.: 32 349 48 03

Adres
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204
ul. Racławicka 23
41-506 Chorzów

Jakość informacji o programie kształcenia:

Projektowanie gier (specjalność na kierunku Gry i grafika interaktywna)

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Miasto:
Chorzów
Poziom studiów
I stopnia
Rodzaj studiów:
designerskie
Forma:
niestacjonarne

Specjalność Projektowanie gier uczy studenta tworzenia konceptów, opracowywania mechaniki gier, logiki rozgrywki oraz układania scenariuszy. Absolwent zdobędzie wiedzę z projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania gier komputerowych i planszowych.

Kontakt
mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl
Tel.: 32 349 48 03

Adres
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204
ul. Racławicka 23
41-506 Chorzów

Jakość informacji o programie kształcenia: