Kształcenie dla branży gier

Projektowanie gier
Chorzów
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
41-506 Chorzów ul. Racławicka 23
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204
Tel. 32 349 48 03
E-mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl

Specjalność Projektowanie gier uczy studenta tworzenia konceptów, opracowywania mechaniki gier, logiki rozgrywki oraz układania scenariuszy. Absolwent zdobędzie wiedzę z projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania gier komputerowych i planszowych.

Projektowanie graficzne
Chorzów
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
41-506 Chorzów ul. Racławicka 23
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204
Tel. 32 349 48 03
E-mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl

Specjalność Projektowanie Graficzne jest nastawiona na zapoznanie studentów z kompletnym procesem projektowym począwszy od znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej świadomego i prawidłowego operowania typografią, relacji obrazu i tekstu po kompleksowe procesy projektowe i sposoby jego planowania, które zakładają pracę badawczą, warsztatowa oraz finalną realizację zadań projektowych (indywidualnie oraz w zespołach). Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta.

Projektowanie gier komputerowych
Rzeszów
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Specjalność ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie pojawia się na rynku pracy. Trend związany z rozwojem rynku rozrywkowego (w szczególności gier cyfrowych) jest bardzo mocny i otwiera nowe – duże możliwości. Już dzisiaj właściwie każdy z nas może zaprojektować i wykonać prostą grę komputerową. Problem pojawia się na poziomie profesjonalnym  – na co odpowiedzią jest nasza oferta edukacyjna. Pozwala ona na przekrojowe i komplementarne wykształcenie profesjonalistów z zakresu projektowania i realizowania gier cyfrowych.

Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej
Cieszyn
Uniwersytet Śląski

Kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to kierunek o profilu praktycznym, został powołany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie w roku 2012. Studia licencjackie i magisterskie realizowane są w systemie stacjonarnym na specjalnościach grafika komputerowa gier i dźwięk w grach. Opiekę merytoryczną nad specjalnościami sprawują Instytut Sztuki i Instytut Muzyki. Absolwent po ukończeniu uzyskuje tytuł licencjata lub magistra sztuki.

Misja kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to wykształcenie twórcy/projektanta
o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym z szeroką wiedzą dotycząca kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier.
Realizacja programu jest stale uaktualniana i odbywa się na wielu poziomach, łączy wykształcenie uniwersyteckie z biznesem poszukując najbardziej efektywnej formy wymiany doświadczeń.
W tym celu zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyk.

Multimedia - Programowanie Gier (specjalizacja - 2. rok studiów)
Warszawa
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Dział Promocji i Rekrutacji
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
tel. (48) 22 58 44 590
e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl

Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak projektowanie mechaniki gry, tworzenie postaci, prezentowanie interaktywnych historii, czyli szeroko pojęty game design. Podczas pierwszego semestru nauki studenci korzystają z intensywnego kursu programowania w C++ pod platformę Windows. Warto wspomnieć, że są ukierunkowywani na użycie bibliotek DirectX. Jest to zintegrowany pakiet oferujący dostęp nie tylko do programowania grafiki, ale też dźwięku, sieci, obsługi urządzeń wejścia/wyjścia, przetwarzania strumieni wideo i innych. Obecnie proces nauczania oparty jest o najnowszą wersję tego pakietu. W trakcie kolejnych semestrów studenci zaznajamiają się z bardziej wymagającymi tematami takimi jak użycie skryptów, symulacja fizyczna, programowanie kart graficznych itp. Efektem pracy studentów jest prototypowa aplikacja wraz z dokumentacją. Ostatni semestr, kończący się obroną pracy dyplomowej, wymaga od studentów ukończenia aplikacji (zazwyczaj wiąże się to z rozszerzeniem prototypu) oraz napisania pracy dyplomowej, których większość jest realizowana w zespołach.

Projektowanie i programowanie gier komputerowych
Warszawa
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

tel. (48) 22 624 41 42
rekrutacja@vizja.net

Gry komputerowe to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego. Kierowane do wszystkich grup wiekowych gry trafiają do masowego odbiorcy i co raz mocniej stają się nieodłącznym elementem i nośnikiem popkultury. Oprócz technicznych umiejętności związanych z kodowaniem i programowaniem przy ich produkcji bardzo istotny jest warsztat teoretyczny i umiejętności związane z ich logicznym projektowaniem.

Projektowanie gier ma jednak zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej. Dzięki wykorzystaniu podobnych mechanik (technik), coraz więcej firm wykorzystuje elementy tak zwanej grywalizacji w celach większego zaangażowania użytkowników w szkoleniach czy projektach edukacyjnych. Bardzo często techniki te mają także zastosowanie w działaniach marketingowych czy promocyjnych.

Projektowanie Gier Komputerowych
Gdańsk
Wyższa Szkoła Bankowości

Studenci specjalności PGK będą rozwijać swoje kompetencje informatyczne, umożliwiające projektowanie zaawansowanych aplikacji. Będą mieli możliwość poznania zasad projektowania gier, korzystania z najpopularniejszych silników, poznania ich zalet i ograniczeń. W laboratorium studenci będą mogli opracowywać scenariusze gier, ich grafikę i udźwiękowienie. Podczas studiów studenci zrealizują kompleksowy projekt budowy profesjonalnej gry komputerowej. Absolwenci tej specjalności będą naturalnymi kandydatami na specjalistę w branży gamedevowej.

Modelowanie i animacja 3D
Kraków
Uniwersytet Jagielloński

Grafika konceptowa, symulacje fizyki w czasie rzeczywistym, modelowanie i animacja 2D/3D, zaawansowane interfejsy graficzne, tworzenie i obróbka tekstur, warsztaty tworzenia gier wideo.

Produkcja gier wideo
Kraków
Uniwersytet Jagielloński

Projektowanie poziomów, podstawy sztucznej inteligencji, programowanie procesorów graficznych, tworzenie scenariuszy, projektowanie mechaniki gier, ludologia.

Projektowanie gier wideo
Kraków
Uniwersytet Jagielloński

Projektowanie gier wideo, warsztaty tworzenia gier, ludologia, media społecznościowe, tworzenie scenariuszy, wprowadzenie do popkultury.

Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej (specjalność kierunku Grafika)
Katowice
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

32 207-27-20
32 207-30-80
32 207-30-90
e-mail: rekrutacja@wsti.pl

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • animacja 2D i 3D
 • projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier
 • tworzenia grafiki komputerowej
 • tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier
 • projektowania interakcji postaci i obiektów
 • modelowania 3D oraz animacji wideo
 • tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier
 • komputerowych efektów specjalnych
Tworzenie Gier Wideo
Warszawa
Warszawska Szkoła Filmowa

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę. Studenci uczą się również jak odnaleźć się w tak szybko rozwijającej się branży, jak osiągnąć sukces, a pasję i marzenia przekształcić w dochodowy biznes.

Kreacja dźwięku: Film, Telewizja, Gry
Warszawa
Warszawska Szkoła Filmowa

Studia na wydziale Kreacji dźwięku przygotowują do pracy na planie filmowym, w telewizji oraz w branży gier wideo i rzeczywistości wirtualnej. Już od początku nauki studenci współpracują z innymi kierunkami przy realizacji krótkich form filmowych. Nauka obejmuje zarówno realizację dźwięku na planie oraz postprodukcję i sound design.

Projektowanie gier komputerowych (specjalizacja kierunku Grafika)
Poznań
Collegium Da Vinci

Grafika w CDV w umiejętny sposób łączy posługiwanie się nowoczesnymi programami graficznymi podczas projektowania z tradycyjnymi kompetencjami plastycznymi (malarstwo, rysunek, rzeźba) oraz artystycznym spojrzeniem na świat.

Kierunek kształci osoby, które będą umiały  zrealizować oprawę graficzną dowolnej usługi czy produktu. Oprawę 2D, 3D lub animowaną realizowaną w różnych środowiskach, różnymi narzędziami, również z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Projektowanie gier i mediów interaktywnych (specjalizacja kierunku Informatyka)
Poznań
Collegium Da Vinci

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z tworzeniem gier oraz wszelkiego rodzaju interaktywnych mediów i pragną
wyspecjalizować się w programowaniu gier i innych rozwiązań interaktywnych przy użyciu nowoczesnych technologii. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej przygody ludzi ciekawych i kreatywnych.

Technologie gier i systemów interaktywnych (specjalizacja kierunku Informatyka Stosowana)
Łódź
Politechnika Łódzka

Studenci tej specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacji złożonych procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych, w tym gier sieciowych, metodami symulacji procesów złożonych, zarządzaniem projektami programistycznymi i wprowadzaniem oprogramowania na rynek, programowaniem sprzętu realizującego grafikę i dźwięk w grach komputerowych i programach symulacyjnych oraz zagadnieniami prawnymi i etycznymi współczesnej informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do projektowania, implementacji i modyfikacji oprogramowania, stosowanego do symulacji procesów złożonych oraz do projektowania i produkcji nowoczesnych gier komputerowych.

Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier (specjalizacja kierunku Media kreatywne)
Wrocław
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Tego się nauczysz:

 • projektowania animacji 2D i 3D
 • modelowania wnętrz i postaci
 • projektowania interfejsów do gier i aplikacji
 • Rigowania
 • Teksturowania obiektów, postaci i wnętrz
 • Renderowania obiektów, postaci i wnętrz
Game design (specjalizacja kierunku Media kreatywne)
Wrocław
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Tego się nauczysz:

 • zawodu game designera w teorii i praktyce
 • pracy w profesjonalnym studiu projektującym gry i aplikacje mobilne
 • obycia z silnikami Unity i Unreal 4
 • historii gier komputerowych
 • organizacji produkcji gry
 • tworzenia dokumentacji gry
 • prototypowania
 • story design w grach
 • korzystania z VR oraz nowych technologii w grach
 • projektowania serious games.
Pracownia Projektowania Gier Komputerowych i Form Wirtualnych (na Katedrze Projektowania Graficznego)
Wrocław
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

Nauczanie oraz rozwijanie umiejętności projektowania gier komputerowych oraz tworzenia artystycznych i użytkowych przekazów za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej. Podstawowe rozpoznanie metod i sposobów kreacji gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości opartej na szeroko rozumianej wiedzy wizualnej. Uwzględnianie oczekiwań i  wymagań technologicznych standardów w procesie tworzenia form przekazu. Bardzo ważnym elementem jest rozwój artystycznych form w obszarze tzw. Game Artu czyli indywidualnych artystycznych wypowiedzi poprzez medium gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości.

Moduł Międzywydziałowy „Projektowanie Gier” (kierunek Artystyczna Grafika Komputerowa)
Łódź
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

W ramach międzywydziałowego modułu Projektowania Gier Komputerowych, naszej Uczelni kształceni są studenci specjalizujący się w projektowaniu i produkcji gier komputerowych. Nabycie tych umiejętności daje duże możliwości zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży gier, a także w realizacji własnych kreatywnych pomysłów. Zajęcia prowadzone są tak aby miłośnik gier mógł wchłonąć jak najwięcej wiedzy i umiejętności z obu kierunków (Komputerowa Grafika Artystyczna+Informatyka). W ramach nauczani a studenci poznają oprogramowanie 3d m.in Blender, ZBrush, Adobe Photoshop CC, Algoritmic, 3DCoat, SubstanceDesigner oraz Unity i Unreal Engine, ale również tajniki concept artu, mate painttingu..

Game Design (specjalność kierunku informatyka)
Szczecin
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Realizując studia inżynierskie zdobędziesz szerokie umiejętności praktyczne oraz wszechstronną wiedzę teoretyczną, związane z budową i projektowaniem gier komputerowych. Przekażemy Ci informacje z zakresu projektowania i realizacji gier komputerowych, teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach procesów dynamicznych. Nauczysz się programować „inteligencję” w grach, projektować grafiki 2D i tworzyć modele obiektów 3D. Zapoznasz się z zasadami budowy gier sieciowych i dowiesz się, jak tworzyć przyjazne dla użytkowników interfejsy. Realizowane w trakcie studiów projekty zespołowe i indywidualne pozwolą Ci również zmierzyć się z realnym wyzwaniem, jakim jest stworzenie prawdziwej gry komputerowej – to może być Twoja praca dyplomowa, która zostanie następnie umieszczona w sklepie internetowym!  Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez doświadczonych praktyków, we współpracy z firmami zajmującymi się profesjonalnym projektowanie gier.

Programowanie gier i aplikacji mobilnych (specjalizacja kierunku Informatyka)
Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Absolwenci specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i programowania gier komputerowych (ze szczególnym uwzględnieniem gier strategicznych i edukacyjnych) oraz projektowania i programowania aplikacji mobilnych. W ramach realizowanych zajęć studenci uzyskają umiejętności związane z wykorzystaniem grafiki 2d/3d, przetwarzaniem dźwięku oraz strumieni video. Podstawowe kompetencje studenta obejmować będą wykorzystanie silników gier, projektowanie interfejsów gier a w szczególności, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe w takich językach jak: C#, Java, Pathon czy Java Script. Ważną częścią treści kształcenia będzie również znajomość technologii sieciowych, mobilnych, internetowych i multimedialnych.

Grafika 3D i game art (specjalizacja kierunku Grafika)
Łódź
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

+48 42 631 58 00
+48 42 631 58 01

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w reklamie jak i produkcji gier komputerowych. Studenci poznają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital painting, realizują prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w zespole graficznym, w agencji reklamowej, w branży gier komputerowych.