Partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Dysponuje 60 letnim doświadczeniem w górnictwie i hutnictwie metali. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce. Najważniejsza kopalnia zagraniczna – Sierra Gorda – jest zlokalizowana w Chile. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.

www.kghm.com

 

POZOSTALI PARTNERZY

Fundacja State of Poland powstała, by promować w świecie największe osiągnięcia polskiej gospodarki i pokazać, że Polska to Wielka Rzecz. We wszystkich dziedzinach życia.

Fundacja ORLEN działa już od ponad 19 lat. Przekazujemy darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspieramy lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Przekazujemy jednostkom straży pożarnej darowizny na zakup sprzętu i wspieramy szpitale na terenie całej Polski. Od 2019 Fundacja prowadzi też w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego.

Od początku swojego istnienia Fundacja otacza troską Rodzinne Domy Dziecka – wyjątkowe placówki, w których dzieci pokrzywdzone przez los odnajdują ciepło i spokój. Fundacja pomaga Rodzinnym Domom Dziecka kompleksowo: przekazuje darowizny na leczenie i rehabilitację, ale też finansuje podstawowe potrzeby takie jak obiady w szkole czy wyprawki.

Fundatorem Fundacji ORLEN jest Polski Koncern Naftowy ORLEN.​

Fundacja ARP powstała na początku 2019 roku. Została powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która od wielu lat (w roku 2021 obchodzi 30-lecie istnienia) wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności oraz realizowaniu procesów restrukturyzacji. Jako znacząca spółka odgrywająca ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, ARP S.A. silny nacisk kładzie także na zwiększanie świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyraża się to w bezpośrednich działaniach Agencji, jak i szczególnie w projektach Fundacji ARP, których nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju społecznego i postaw etycznych. Prowadząc działalność charytatywną, Fundacja stara się docierać tam, gdzie wsparcie jest niezbędne, nieść pomoc najbardziej potrzebującym, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności czy wieku. Celem Fundacji jest promowanie aktywności obywatelskiej, aktywizowanie i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, premiowanie cennych inicjatyw społecznych. Oferowane wsparcie dotyczy wybranych obszarów programowych. Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to główne pola zainteresowań Fundacji. Warto wspomnieć także o działaniach w zakresie wspierania nowych technologii i innowacji. Fundacja prowadzi własne programy, działa w partnerstwie z innymi organizacjami, a także udziela dofinansowania na realizację projektów innym podmiotom. Od początku Fundacja stara się jak najefektywniej realizować swoją misję i budować partnerskie relacje z interesariuszami. Do tej pory wsparcie otrzymało około dwustu pięćdziesięciu projektów o różnej skali i zasięgu, poczynając od małych lokalnych, a kończąc na tych o zasięgu międzynarodowym.