Partnerzy

PARTNERZY STRATEGICZNI

Totalizator Sportowy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od 65 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych.

Spółka jest właścicielem marki LOTTO i posiada jedną z największych sieci sprzedaży naziemnej w kraju (ponad 18 tys. punktów), udostępniając również swoje gry i loterie online. Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce oraz sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Totalizator Sportowy jest dziś nowoczesną spółką technologiczną, która nieustannie się rozwija i poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań. Jej działania pozwalają wyprzedzać potrzeby rynku i wpływać na rozwój polskiej gospodarki.

Odpowiedzialną sprzedaż produktów gamingowych oraz przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza certyfikat Responsible Gaming przyznany po raz trzeci przez międzynarodową organizację European Lotteries.

Totalizator Sportowy to także jeden z filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Od 1994 roku z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych przekazaliśmy ponad 16,6 mld zł na sport i kulturę narodową.

KGHM Polska Miedź S.A. to globalna i innowacyjna organizacja prowadząca zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczą, wydobywczą i hutniczą w branży metali nieżelaznych. Firma powstała w 1961 roku, a w 2021 roku świętuje swoje 60-lecie pod hasłem: Przyszłość jest z miedzi!

Miedź jest trwała, odporna na rdzę i doskonale przewodzi ciepło i elektryczność. Jest surowcem niezbędnym w fotowoltaice, energetyce wiatrowej, motoryzacji, medycynie i innych gałęziach nowoczesnego przemysłu. KGHM jest jednym z wiodących producentów miedzi i srebra na świecie: 1 miejsce w produkcji srebra w 2020 roku i 8 miejsce w produkcji miedzi w 2019 roku.

KGHM to Odkrywca – Gigant – Wizjoner. Tylko w jednej hucie miedzi znajdującej się w Głogowie corocznie przetwarzane są 2 petabajty danych. Grupa KGHM jest silna nie tylko w górnictwie, ale także w analityce danych, programowaniu, robotyce i tworzeniu innowacji.

PARTNERZY

Fundacja State of Poland powstała, by promować w świecie największe osiągnięcia polskiej gospodarki i pokazać, że Polska to Wielka Rzecz. We wszystkich dziedzinach życia.

Fundacja ARP powstała na początku 2019 roku. Została powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która od wielu lat (w roku 2021 obchodzi 30-lecie istnienia) wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności oraz realizowaniu procesów restrukturyzacji. Jako znacząca spółka odgrywająca ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, ARP S.A. silny nacisk kładzie także na zwiększanie świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyraża się to w bezpośrednich działaniach Agencji, jak i szczególnie w projektach Fundacji ARP, których nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju społecznego i postaw etycznych. Prowadząc działalność charytatywną, Fundacja stara się docierać tam, gdzie wsparcie jest niezbędne, nieść pomoc najbardziej potrzebującym, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności czy wieku. Celem Fundacji jest promowanie aktywności obywatelskiej, aktywizowanie i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, premiowanie cennych inicjatyw społecznych. Oferowane wsparcie dotyczy wybranych obszarów programowych. Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to główne pola zainteresowań Fundacji. Warto wspomnieć także o działaniach w zakresie wspierania nowych technologii i innowacji. Fundacja prowadzi własne programy, działa w partnerstwie z innymi organizacjami, a także udziela dofinansowania na realizację projektów innym podmiotom. Od początku Fundacja stara się jak najefektywniej realizować swoją misję i budować partnerskie relacje z interesariuszami. Do tej pory wsparcie otrzymało około dwustu pięćdziesięciu projektów o różnej skali i zasięgu, poczynając od małych lokalnych, a kończąc na tych o zasięgu międzynarodowym.

 

Fundacja ORLEN działa już blisko 20 lat. Przekazuje darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspiera lokalne społeczności i przyznaje stypendia zdolnej młodzieży. Fundacja daje szansę wielu młodym osobom, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, na samorealizację, na lepsze jutro. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo wspierając szpitale na terenie całej Polski. Fundacja prowadzi także trzy programy grantowe. Od kilkunastu lat wspiera strażaków w programie „ORLEN dla Strażaków”, w ramach którego wyposaża ich w sprzęt niezbędny do walki z pożarami i klęskami żywiołowymi. Na dobre w działania Fundacji wpisały się też dwa nowe programy zainaugurowane w 2018 r. „Czuwamy! Pamiętamy!” to program zachęcający społeczności lokalne do przywracania pamięci o bohaterach i poszerzania wiedzy na temat dziejów swojej małej ojczyzny. „Moje miejsce na Ziemi” to z kolei program, który daje możliwość dokonania realnej zmiany w swojej najbliższej okolicy. Od 2019 Fundacja prowadzi też w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy mogą realizować swoje pomysły na akcje dobroczynne. Od początku swojego istnienia Fundacja otacza troską Rodzinne Domy Dziecka – wyjątkowe placówki, w których dzieci pokrzywdzone przez los odnajdują ciepło i spokój. Fundacja pomaga Rodzinnym Domom Dziecka kompleksowo: przekazuje darowizny na leczenie i rehabilitację, ale też finansuje podstawowe potrzeby takie jak obiady w szkole czy wyprawki. Fundatorem Fundacji ORLEN jest Polski Koncern Naftowy ORLEN.​