#ZostanWDomuGrajWPolskieGry: 80 x Gatewalkers (alpha)

Rozdajemy kody na hack’n’slasha, w którym walczymy z potworami, temperaturą i własnym zdrowiem psychicznym.

O starcie testów Gatewalkers pisaliśmy raptem wczoraj (cóż za przezorność!), acz i tak przypomnę: to nastawione na kooperację action-RPG z elementami survivalu. Potykamy się w nim, rzecz jasna, z oponentami, ale już kilku naraz stanowi spore wyzwanie, stąd warto stawiać im czoła w grupie. Zwłaszcza że warunki odwiedzanych przez nas rzeczywistości (niedobory tlenu, toksyczna atmosfera, mrok) bywają równie groźne, co ich mieszkańcy.

Druga alpha (pierwsza odbyła się w grudniu) zaprowadzi Was do lodowej krainy, w której musimy dbać o temperaturę ciała. Wypada więc wycraftować sobie ciepłe ubranie, jeść tłuste posiłki i często przystawać przy ognisku. Naszą wyprawę może przerwać śnieżyca (przed jaką należy się bezzwłocznie schronić) nie wspominając o stworach, które są do niskich temperatur dobrze przyzwyczajone.

Wyprawę warto zaplanować, mając na względzie – chociażby – porę dnia. Weźmy hieny, które i tak są groźnymi przeciwnikami, ale nocą nabywają nowych umiejętności (i odpowiednio posępnego wyglądu). Dodajmy, że ciemność (jak w Don’t Starve) nie pozostaje bez wpływu na protagonistę, któremu – jeżeli podróżuje późną godziną – zdarza się walczyć również z wytworami własnej wyobraźni.

Czas ma znaczenie w grze, ale również poza nią. Testy Gatewalkers potrwają bowiem do 29 marca. Warto więc pospieszyć się więc nie tylko z przypisaniem kodu do steamowego konta, ale również ze sprawdzeniem, co też naszykowało dla Was A2 Softworks.

Kody na alphę Gatewalkers znajdziecie poniżej. Dla utrudnienia: cyfry zastąpiliśmy następującymi symbolami…

1 – !
2 – @
3 – #
4 – $
5 – %
6 – ^
7 – &
8 – *
9 – (
0 – )

LL@T@-^ZBBM-*%EJP
KDMZN-#%Q*(-DCRL*
N*&MQ-KB&*T-NT^ZR
P^#EY-#Y$RP-K#E$T
LTRR*-YWYB@-)*%M^
ZLKL$-@HY$V-YQCW)
YYLIK-DZQM^-)E$^@
IPJGW-PF@TT-&KQIM
Z(B&X-*MJWJ-BXMPJ
TB)QX-KKHKP-(@L&#
CEL)P-BJT$I-^D)%#
#LD@N-TNN@P-JPTDC
VMF)E-CXYX^-NI$C$
)ZTQA-AB*DV-TFDNX
QPYWN-IJM&Q-Z^@LN
RV)ZA-KX#%G-VG^KJ
XGGEZ-AQ$N(-LQL*%
YGYV%-^%LEB-G%QGG
TDIIC-H)BDL-MB$KL
Q**)W-WRFCZ-DRPMA
XX^QE-YAR#D-I^HM@
LMLF#-^QHWF-XWFR)
^W&$G-NRA($-HZKHE
ZKCG%-#HAVK-VXVZD
(IDVV-GAG&$-^#(TL
XCMJJ-E*G)%-PQ%QA
VFAEV-N#KMH-XGQ*F
ERRN&-Z$GVA-Z@KWH
KQ$FG-DPWBR-EK*JJ
*YBEA-IYM^K-FLXJ&
NGXRZ-K#Y(R-Z^C#P
#CPKR-*WHKV-PGY@H
VCARF-*W&@D-V^GAC
JKJN#-C$WMV-EAGKQ
(AG*A-RQGA(-G)%TR
XGMXI-)V$QP-ZT%*J
##W^F-XCZ&R-FB&LN
Z^LVM-YCEWC-MFHNB
(DJG#-#H%*P-Z*MB)
%J$&B-C)GPK-Z)FIT
@I$DQ-D*N#X-P)#P(
WAQCR-D%)R^-RDIM)
ZP^IB-W%B*%-G%%K@
A@Q@$-FMGBY-)^%@W
F%A%X-()YI$-VABHE
CQXRQ-ZTWTW-JM@)R
W$#EI-IGEZ*-KVI(P
%&ATR-@VFJX-RGL)W
GL(FY-KDQ(Z-CWA^T
YVCBR-VLHIQ-FVF%J
QCB#G-MT@A)-$DZTP
L#Q&R-LN(DT-TYACJ
BVYLW-GVRBA-LCM@%
ERB%*-IVCR@-$^JMA
FVD%G-G@QPM-)G^DZ
&GF#$-@T%AT-X(M*K
ZCEMP-V)RN$-)N(XH
HGMKH-JH%IA-RZI*%
VQD)K-^%TC@-@%%G^
DZRXG-T7RL6-5RAFM
FE$MH-GTHI(-EE)ET
Y%MFC-IH^T^-IXVQ)
YVPQV-KP^H*-IXDPL
GHQI%-E&HFF-YRBBA
CJZWI-)NQNM-TH(^T
Y&MLN-@NJNB-YWNNI
JZBE$-JN$@^-B$R^G
(EI&)-FMG&R-AX%L$
^LK$D-XCXNC-$ET*H
AT)ZB-JCJX@-LF*RA
^BPDI-WQR(K-JL@WR
YKPIJ-#NN$I-DX@@*
KMAA$-&%WBY-#YMFW
Q%)%E-GRBWB-#)ZGX
VYCJ@-@CV^N-%LGNG
XFVZE-MV*HK-%WN%C
REQVD-@&EYC-#GYLF
*V*T#-V^X@E-MXZ^E
XJVNJ-*EMMJ-)Z^T@
J)FFJ-XHHAJ-(#*YT
*YLYP-%DZVM-)@REW
NV*N(-BH%BA-XTTQI

Kontynuujemy akcję #ZostanWDomuGrajWPolskieGry, podczas której rozdajemy ponad tysiąc kodów na ponad 50 polskich gier (dotychczas: m.in. na Shadow Warriora 2Vampire: The Masquarade – Coteries of New YorkWanderlust: Travel Stories i We. The Revolution). Jeżeli chcecie dowiadywać się o kolejnych jej odsłonach jako pierwsi – zachęcamy do polubienia fanpage’a PolskiGamedev.pl.