#ZostanWDomuGrajWPolskieGry: 100 x Hot Shot Burn (ponownie, a to nie koniec!)

Artifex Mundi znów sypnęło kluczami.

Studio ponownie zaprasza na masową multiplayerową zagładę w swoim top-down shooterze Hot Shot Burn. Wciel się w galaktycznego wojownika i pokonaj przeciwników w brutalnej walce na kosmicznych arenach. Dodajmy, że rozgrywki toczą się w ramach turnieju, stylizowanego na krwawe telewizyjne show (inspiracja filmem „The Running Man” z Arnoldem Schwarzeneggerem nasuwa się sama).

Dziś mamy dla Was „raptem” 100 kodów na Hot Shot Burn, ale będzie ich dużo więcej!

Warto wspomnieć, że Artifex Mundi współtworzyło i wydało ostatnio takie przygodówki jak The Secret Order 8: Return to the Buried Kingdom (PC), Uncharted Tides: Port Royal (PS4, Switch, XOne) czy The Secret Order: Shadow Breach (PS4, Switch, XOne). Szczególnie polecamy jednak Irony Curtain: From Matryoshka with Love, My Brother Rabbit czy serie Enigmatis, Grim Legends i Nightmares from the Deep.

Steamowe kody na Hot Shot Burn znajdziecie poniżej. Dla utrudnienia: cyfry zastąpiliśmy następującymi symbolami…

1 – ?
2 – $
3 – ]
4 – &
5 – {
6 – #
7 – /
8 – !
9 – )
0 – +

LKD+]-)J&]X-!E/B$
#!CW+-IAIPK-REITR
XHYNW-]RIFY-YTHRY
KFM$E-HFLKP-{TEZV
X&Q]K-TKN/F-XC]NE
QD{$&-$TK#$-]M$P]
&L!KL-RP$YC-ELTEI
MHAN&-KM/${-LMWXW
MIQHP-JRXVF-PBY/Q
QI$!L-BIQHD-AYV$Y
&QKJ/-WGPMB-NC#HJ
VWC$W-LAGEX-QB{RJ
NYZBE-FC+IK-&XMZG
/L{LY-F&HQR-+NIG+
$PIPC-A){FP-#VBWZ
VN])P-X{I){-ANZ!J
FXF]A-FQTAZ-T!+!Z
FJEKJ-GFRFB-DJ$P/
ZAMH$-LCKZ{-#AGDX
GAD]P-FDM$Y-LWGQL
#)&F+-/YKHK-#]#V!
#F{)G-{]ZCY-GA#E$
VKQ]D-P)FRB-LL!BT
PHLDI-FFM#T-BIEH!
EYPJN-]W&+H-+GQIK
A)F!L-{+X{V-]DDW!
JLXEH-AB]QY-C$KZX
W${IK-{NA&&-TIED&
J#/A#-DXQ+Z-!PYV)
HXGPG-+W&HK-XFELY
AFCAI-N#YN{-RZCAD
IB!MK-G]V/P-YKMIZ
H$]TG-+)DEL-RAVLV
&!!#I-]#{BN-EV$Z$
HC{R]-RGCDQ-WAVEW
XBMIH-PM)H{-L!{JF
QI&$C-W++V/-C!&TX
{K+VT-LG)QJ-G{!#K
)PB{H-VNRL$-IYY{B
H/Q/P-KVWZJ-F$MFD
XDARY-NIBIE-+W$R/
M)T#{-!CQMP-RMNWK
LM&F$-ZN/]B-HDTPP
#BLFW-ZE&WA-N)WTD
NT!BR-NVTNL-+#&GL
!/$TI-NZWIL-HHJ#T
C$RCH-KL#]C-&IEC$
JFVR+-PNHCY-WGHFH
LHPME-RN/NY-NYGI]
Q/ZYL-GRC]Y-T+JL)
F)WKZ-QTKC#-ZHFAQ
&JKJ$-CJAPH-GI#+M
IALQ#-VAX&{-)LX!F
Y$RB/-L/$&Z-/MTHH
+&KAR-VAGVM-B#Z{E
EMH&A-D{CVF-FBFDZ
&VAEL-LY$!$-!+{]A
I+G&Q-DGPGI-K)G!R
!#M&E-!XY#C-GHILW
TD!QW-IKA&G-$]QBX
P#W]I-WCCF]-ZPJ+C
JQ!KH-V!L)/-{X{GB
$JBRX-)EREJ-{KIL/
AL)$/-HMGVX-$MNKP
F)&B]-V!)H)-]{EI]
QXTHW-EI{{C-KI&TT
+JRGQ-RHAAP-NGBLI
$Y/XZ-{NK+N-ME+WW
JWH]I-A{HZ{-WAVM+
BZ&CJ-/YXGZ-A{PDP
NXLAD-FJRFY-!!Z+&
FPBNY-!LCD#-#M&K)
FHX#!-]X]TJ-#VI&T
X$ENZ-KD#D+-/#Z+$
/WJT#-ZCK+!-{GAK)
J)QEC-XXCJX-QWNLA
B$B&!-HEHY]-+XXG{
ETX$V-QBXM!-+W$CW
ILK/A-GJJNP-FG{JA
{D{!W-EQVL)-LV+VX
$+IZ]-NYIEC-QPJQG
VKK)]-YTGIA-JVWBF
DDJ$H-JBB]N-F#)DC
H/&!L-$+BA!-RG&W{
E&ZQ)-MI+KD-NH]{R
RI/BP-RTQWQ-ZGJ!B
Z&J$/-VW)]A-$YIFE
XFLBI-!JRDQ-GXMTT
B{EQQ-XVYNB-FFI+N
CX$$T-ZDXDJ-K{MLR
VCJQQ-!QE{M-YAD{H
+IPRX-WI+YL-D)HX+
BJPFH-VDZW$-WL]M$
J]JLT-NBB&H-A{F{G
DHIG/-WTBR!-I+BQ$
LAYNQ-)P+YJ-{ALNR
ZDWZH-FQH&E-CRC$T
#+WDC-ZMGRV-X!$X+
$HZ!)-GQMJR-{BEN$
RA{G+-XP]EC-&Q&&X

Kontynuujemy akcję #ZostanWDomuGrajWPolskieGry, podczas której rozdajemy ponad tysiąc kodów na ponad 50 polskich gier (dotychczas: m.in. na Shadow Warriora 2Vampire: The Masquarade – Coteries of New YorkWanderlust: Travel StoriesBlair WitchFrostpunka, We. The Revolution i Superhota). Jeżeli chcecie dowiadywać się o kolejnych jej odsłonach jako pierwsi – zachęcamy do polubienia fanpage’a PolskiGamedev.pl.