#ZostanWDomuGrajWPolskieGry: 100 x Hot Shot Burn (po raz trzeci, ale nie ostatni!)

Po raz trzeci witamy Hot Shot Burn.

Studio Artifex Mundi ponownie zaprasza na masową multiplayerową zagładę w swoim top-down shooterze Hot Shot Burn. Wciel się w galaktycznego wojownika i pokonaj przeciwników w brutalnej walce na kosmicznych arenach. Dodajmy, że rozgrywki toczą się w ramach turnieju, stylizowanego na krwawe telewizyjne show (inspiracja filmem „The Running Man” z Arnoldem Schwarzeneggerem nasuwa się sama).

Dziś mamy dla Was kolejne 100 kodów na Hot Shot Burn, ale ta gra pojawia się w naszym rozdawnictwie nie ostatni raz.

Warto wspomnieć, że Artifex Mundi współtworzyło i wydało ostatnio takie przygodówki jak The Secret Order 8: Return to the Buried Kingdom (PC), Uncharted Tides: Port Royal (PS4, Switch, XOne) czy The Secret Order: Shadow Breach (PS4, Switch, XOne). Szczególnie polecamy jednak Irony Curtain: From Matryoshka with Love, My Brother Rabbit czy serie Enigmatis, Grim Legends i Nightmares from the Deep.

Steamowe kody na Hot Shot Burn znajdziecie poniżej. Dla utrudnienia: cyfry zastąpiliśmy następującymi symbolami…

1 – %
2 – :
3 – ]
4 – !
5 – /
6 – ^
7 – ?
8 – \
9 – )
0 – @

^@NBT-JKN)T-ZEF:\
B:]JN-AERV!-KFGFW
KPXIR-M::YZ-^KDXL
)QM/H-)Y?WY-\F^Q^
))?L/-G!C^J-?YFX)
YWCGT-@HDN)-T^QX^
!HH)^-\K!X!-CV:VB
:QPV)-/LXDH-A?BRI
WER/\-/R)]J-I)\!\
]YP?J-CD\LE-TZTVZ
:^!L\-/^KJK-WWEZA
GC]IE-:BCYE-/PEQN
I!/^N-TPNF@-BM?CF
@^@Z^-VLEI/-NT/JH
?QCRT-N\G\D-TI/EM
FX/F:-^J]B^-CYGFT
R:\NJ-XRG/D-]FV^A
KFC\I-T\FHL-AMKMT
F)TKT-CNMXA-HJV!^
/)D]C-TFL\G-KDDIK
XN\\/-!JH:^-LEL/N
^HXG/-PN//W-B]YDX
]BCE!-T\\!G-\M?JZ
@)B/N-EVQFW-]HFWV
P/\PM-]VAX?-/!FCA
:EQPT-L]\AB-XMIX!
FQWMQ-D^EB/-\ZFT]
!@?:I-)\?BM-:ZAIC
\JPIN-GG@A]-RR:CI
Y]WZD-HFHTB-QIJGX
RZZ@@-^HCZE-N@!YY
HW:QT-:/!WI-QCX^T
@T?VZ-)NRML-GBD:X
/PC\J-Y)?BB-EXKCA
L\REM-P)A]F-@:?TX
TM\GV-H)L\I-Q!M@?
W/PED-@TYRN-/A^:M
P@LYV-DI\EE-@GTDY
IEKNH-WF??P-QMDXJ
VY@\K-RE?JD-MW\\T
?R)D)-NMGG:-@@CYW
FB?MD-YKI/G-^XAKE
!\@)K-W]CL\-)CC)V
?PLM@-LKYKK-Y:N^T
QG?!P-!HELQ-IJYD^
]]/@P-FZWQ^-/?WNL
WNVJR-REZ/V-@AMA\
R)Y\Z-LNLPI-W^HKK
F:\KR-LLYG:-?)R\R
AD?@L-JNQ@M-JC:EL
]XKIY-NLJF)-EJHQT
W!KAD-GN?G^-Z)WZ?
X\EIB-LIKTH-A/T]D
^PNWE-XY/@J-FXA::
RX\IK-X)!!H-JZK]/
RI\VK-P\QIE-DZM]V
]AIG?-\K:\:-\\G\G
Q:I:\-:]/G^-VYFQX
EMDRR-EW:TP-TNWLK
?A/EY-/ZHL^-?F?I:
BPFCK-^HY]Z-NG^PX
WKWQF-H@]P]-TX]MZ
FJ/TP-F\N\A-X:TYB
T/KA/-QYZ/W-LPTGC
@NLKR-G/\]@-R@MC?
ZCMGA-JNANM-?TW@H
GCK^D-/]^?G-:XADA
]KGT!-ETBB\-PAA/V
)@?GJ-Y\A/Q-:/HAQ
AR!W\-YKLTF-!IVL^
JAG/T-)D\AB-WQH/\
J!RX:-GF^ZI-VMEXX
Q\\/]-!LWGQ-GD]MG
^@I?Z-!!:^I-PHRNT
B/Y]V-TT:^^-@MTK?
P^P\B-Z)YYH-?RCR^
^B?Q@-Z\NRM-E^?MH
MBBH)-RCX]I-HXHGA
LH!E!-^A\RW-EMEWN
FPXWZ-D@]W:-PAZW/
/A/W?-Z)]@C-PT:B/
AC^TT-)KBIB-?V)TP
M!LYZ-CI!B\-NI!MQ
GTATZ-BGDWH-]G]:W
)RNN!-YEQYL-HD?DY
XLXNH-B\KAW-]L?VD
DZP^)-/HQ!A-TJN\E
ZL]!H-HMK)I-MYN\W
Y:F?D-VGNCF-JIMZM
H]X]V-J!/!Q-]:M:]
R^!?B-]]KJ/-PJ^FV
@RG\T-]@AYK-KX)@Z
C\TPE-NZLD^-!BIAE
TLCMQ-D]QQW-?KHRZ
:]))B-NA@JI-XQGJP
YT\]E-^Y!:)-W@DFH
NK\/^-JMPMV-EWN@@
HDQVQ-TH!I]-DEF\W
EQ:MR-DG:@X-NG)!E
)ERFG-T)!@Q-LV:]X

Kontynuujemy akcję #ZostanWDomuGrajWPolskieGry, podczas której rozdajemy ponad tysiąc kodów na ponad 50 polskich gier (dotychczas: m.in. na Shadow Warriora 2Vampire: The Masquarade – Coteries of New YorkWanderlust: Travel StoriesBlair WitchFrostpunka, We. The Revolution, Superhota oraz Dying Lighta). Jeżeli chcecie dowiadywać się o kolejnych jej odsłonach jako pierwsi – zachęcamy do polubienia fanpage’a PolskiGamedev.pl.