MKiDN powołał Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Co jego powstanie oznacza dla branży?

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński powołał właśnie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, którego pracami pokieruje p.o. dyrektora Mikołaj Turowski.

„CPRK to nowatorska instytucja kultury, która zajmie się nie tylko twórczym, lecz również biznesowym wymiarem działalności kulturalnej. Działalność Centrum skoncentruje się wokół wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze, kulturowych gier wideo, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki cyfrowej, reklamy, mody i wzornictwa, a także muzyki czy tańca. Jednym z zasadniczych kierunków działalności CRPK będzie inspirowanie i rozwijanie międzybranżowej i międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju polskich przemysłów kreatywnych”

– czytamy na stronie ministerstwa. Instytucja ma zapewnić wzrost konkurencyjności gamedevu i innych sektorów kreatywnych, a także „unowocześnić polską markę narodową”.

„Analiza aktywności innych państw w tym obszarze dowodzi, że przemysły kreatywne stanowią dziś jeden z obszarów intensywnej konkurencji międzynarodowej. W tej sytuacji zapewnienie polskim twórcom i przedsiębiorcom tego sektora systemowego wsparcia jest obowiązkiem państwa”

Więcej o CPRK dowiecie się z naszych łamów już wkrótce. Tymczasem przypominamy, że centrum jest partnerem i gospodarzem MeetUP-ów, a więc serii spotkań gamedevu, którą zainicjujemy tuż przed Pixel Heaven.