People Can Fly ma nowego prezesa. To stary prezes

Sebastian Wojciechowski złożył rezygnację. Jego miejsce zajmie Sebastian Wojciechowski.

Były prezes Sebastian Wojciechowski to ekonomista po Szkole Głównej Handlowej. Z People Can Fly jest związany od 2012 r. Wcześniej odpowiadał za strategię cyfrową firmy Eurozet i był wiceprezesem Ad.Point zarządzającej rozgłośniami AntyRadio i Radio Planeta FM.

Nowy prezes Sebastian Wojciechowski to ekonomista po Szkole Głównej Handlowej. Z People Can Fly jest związany od 2012 r. Wcześniej odpowiadał za strategię cyfrową firmy Eurozet i był wiceprezesem Ad.Point zarządzającej rozgłośniami AntyRadio i Radio Planeta FM.

Jak to możliwe? Odpowiedzi dostarcza giełdowy raport:

„Sebastian Wojciechowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień ZWZ 2021. Jednocześnie Sebastian Wojciechowski, w wykonaniu przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, powołał w dniu 31 maja 2022 r. siebie samego w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu, na okres drugiej kadencji, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia ZWZ 2021”.

W dość podobnym trybie „zrezygnowali” (a potem wrócili na stanowiska) niemal wszyscy członkowie i członkinie rady nadzorczej.

People Can Fly tłumaczy tak nieszablonowe ruchy „względami ostrożnościowymi”.

„(Chodzi o – dop. red.) uniknięcie kontrowersji prawnych dotyczących chwili wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wobec zbliżającego się zakończenia kadencji. (…) Wobec braku bezspornych regulacji prawnych nie jest jasne, czy – w braku rezygnacji – mandaty członków Rady Nadzorczej i Zarządu wygasłyby na ZWZ 2021, czy też na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które odbędzie się w 2023 r”.