#ZostanWDomuGrajWPolskieGry: 100 x Hot Shot Burn… a będzie więcej!

Szykuje się eksterminacja na niespotykaną dotąd skalę. 

Artifex Mundi zaprasza na masową multiplayerową zagładę w swoim top-down shooterze Hot Shot Burn. Wciel się w galaktycznego wojownika i pokonaj przeciwników w brutalnej walce na kosmicznych arenach. Dodajmy, że rozgrywki toczą się w ramach turnieju, stylizowanego na krwawe telewizyjne show (inspiracja filmem „The Running Man” z Arnoldem Schwarzeneggerem nasuwa się sama).

Dziś mamy dla Was „raptem” 100 kodów na Hot Shot Burn, ale będzie ich… 5 razy więcej!

Warto wspomnieć, że Artifex Mundi współtworzyło i wydało ostatnio takie przygodówki jak The Secret Order 8: Return to the Buried Kingdom (PC), Uncharted Tides: Port Royal (PS4, Switch, XOne) czy The Secret Order: Shadow Breach (PS4, Switch, XOne). Szczególnie polecamy jednak Irony Curtain: From Matryoshka with Love, My Brother Rabbit czy serie Enigmatis, Grim Legends i Nightmares from the Deep.

Steamowe kody na Hot Shot Burn znajdziecie poniżej. Dla utrudnienia: cyfry zastąpiliśmy następującymi symbolami…

1 – ?
2 – $
3 – ]
4 – &
5 – {
6 – #
7 – /
8 – !
9 – )
0 – +

ZRWYB-/#DR/-ALZYZ
F/ENR-&H)E&-FK#VN
EZ#AC-R!ZP&-#]!)K
QE)Z&-#HE){-BN]YN
W&JZZ-P$C&R-NRD#L
PMANH-#YBCQ-KR!QT
RKQVH-P#K&H-/Q!K#
HEQG#-EN)MH-MBBAQ
MF&$)-{ZV+R-HWTZ+
G)YYA-CV&ED-NAQW)
!K&WK-RQJDA-XKRCT
RFL/W-JGPLZ-TZLBX
{!{${-A!HYK-]$VVI
C{M&R-FG$J+-)HA!W
RANW/-]DBQR-VR]Z!
TG&IK-TM]Z/-I{)&E
FA$R]-LIJWK-V{N$L
K!J#/-XT++A-LCKC/
/NI)W-W$$JY-QE]&F
+!ZQC-/IAYE-+AR#B
{JBBV-B]DDA-NVAF&
Y$&KR-WZE#Q-ZCDZ{
K/#MP-N{I+W-LZMJQ
KBETC-WDXXZ-$JFY]
!AJWI-GNRBQ-){NIK
NEGA!-GMED]-X&/PG
ZIFCK-LAPPM-ML!B$
+NLR/-BMQL#-+NGR]
W]+]M-$G]F&-K+MC]
&+IJ)-YD+G/-PDN/M
I+!BK-ADEKN-F)P#N
Y)DZZ-!AX]Q-GWKZT
TGJ/#-C]]FV-A{BK)
)YHJ&-]L{BQ-HZTVV
#$YXF-Y#{GJ-GG]DX
&BW+C-&{XPC-FKLFN
RXFWJ-XWJX+-L)YMT
DXB+&-&VAD!-HRPAZ
F{TJA-L&AVQ-VRLIM
/&PVW-XPD+N-R!P]D
MI/DV-+FFH+-Z!W&#
]VL$I-TQLBY-T+/Y&
JNJ)P-+A${Z-MMABE
Y)FFF-]]+V/-YR$&$
E&AZN-B#J!A-V!MN#
P]V!H-!J)ZJ-#)AD{
)BFA]-WDVB&-WYTJW
XR/{$-+C#VV-MGQEZ
ZZ+AT-&LAJJ-)HRQZ
MT]!]-A)A!T-+EYJL
JGYJJ-FNWZ/-NP$NL
ER$!#-!BVEP-LXIX]
P$T+W-JQXD!-E]]FI
+HMRL-R!FCB-/]Z{B
IAY&A-{FC{P-N#W/{
]TFEV-C+A/A-!]F]B
PL!]I-MRQX{-##CNV
D)CVK-N$J$Y-GX$TJ
!ABJ!-&RXGA-Y!BZJ
BW!GA-$GBH+-YWR+C
A+WWP-TKED)-RXZDQ
&RB{P-NGHPC-]A]CV
EQC&T-AK$VB-CBQ&C
)#MGZ-$WNY&-M/+RV
#W]{M-)JWQG-IV/DQ
)HI{B-YKWMI-GDRC]
RFR/!-)&Y{/-EV&G!
/KC#!-J&MPA-T/)YN
YG#TN-$X!WH-QTXXK
X)BFF-NKKG$-TP)QK
&L/NX-H]C#F-XH]{G
VT+{B-RRM)K-G{XD{
R!+GE-PIQV)-YB{])
LXIY/-$CYEA-$HDMP
&#MXN-+)VPD-H#!WJ
))&/X-JW$M&-CADB/
C#W&A-+V{VW-]H]W{
])BL$-)QTIP-/!$K)
{AM{R-DYAXV-A{]!C
H/]$G-/X{AR-LF#LI
E/DQV-L!#NR-L/)QA
CT)VR-QL$HQ-]E!!D
MC!GI-JR#HE-Y#NL$
VQKNJ-Q)CTN-HG#!M
L)K!&-&RZQC-EET!H
GZZ]W-&LRP$-DWNRH
$C$C+-E#E$F-FLZJM
!#EVA-HXQF)-W/DYI
YJL{+-PA$DF-XK]WK
{C/+M-+C)#T-EZB{D
TEKDF-K&{AE-]ZNDA
DKKIC-QE{&R-)CTQ!
B{{J+-BTC{Q-YDVKL
/D{)F-BED$Q-H&HL+
EJYW&-JIAN/-VJ!CD
DYLI)-$FZBV-&A&]F
J{]ZI-Z)GF&-Z&RMM
J$PF$-XE#YM-W$#TB
XKQEI-NE/CI-THTAV
)$V{A-VKGQN-QVGRV

Kontynuujemy akcję #ZostanWDomuGrajWPolskieGry, podczas której rozdajemy ponad tysiąc kodów na ponad 50 polskich gier (dotychczas: m.in. na Shadow Warriora 2Vampire: The Masquarade – Coteries of New YorkWanderlust: Travel StoriesBlair Witch i We. The Revolution). Jeżeli chcecie dowiadywać się o kolejnych jej odsłonach jako pierwsi – zachęcamy do polubienia fanpage’a PolskiGamedev.pl.