MeetUP #1: Dziękujemy i do zobaczenia!

Dwa słowa: działo się!

Co zapamiętamy z pierwszego MeetUP-u? Érica Chahi (Another World, Heart of Darkness) debatującego z Przemysławem Marszałem (prezes 11 bit studios). Minister Justynę Orłowską (Centrum GovTech) i Mikołaja Turowskiego (p.o. dyrektora Centrum Przemysłów Kreatywnych), zapowiadających wsparcie dla polskiego gamedevu. Twórców, którzy pięknie pitchowali swoje produkcje (Hard West 2! Black Resin! Project Bridge!). Zdające się nie wyczerpywać pudełka z pizzą i butelki z piwem…

Przede wszystkim jednak: tłumy. W imieniu Fundacji Indie Games Polska, CRPK, Centrum GovTech i swoim własnym: serdecznie dziękujemy za tak liczne stawiennictwo. Mamy nadzieję, że nawiązaliście podczas MeetUP-u znajomości, które w przyszłości zaprocentują… A przede wszystkim: że dobrze się bawiliście.

Już zaczynamy myśleć o kolejnym spotkaniu, które ponownie odbędzie się w hali Centrum Przemysłów Kreatywnych przy ul. Mińska 65 w Warszawie. Z pewnością dowiecie się o nim z PolskiGamedev.pl.

W tzw. międzyczasie: zapraszamy na United with Ukraine, pierwszy od (zbyt) dawna stacjonarny game jam. Pula nagród sięgnie 100 tys. zł, a warunki pracy będą – zapewniamy – niezwykle komfortowe.