Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Termin złożenia dokumentów upływa 22 kwietnia 2024 r.

Wymagania, które muszą spełnić kandydaci, to m.in.:

 • co najmniej:
  • 4 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym 2 lata doświadczenia w obszarze działalności kulturalnej i zarządzania zespołem ludzkim,

lub

 • 2 lata doświadczenia w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną oraz zespołem ludzkim,

lub

 • czteroletni okres prowadzenia działalności biznesowej w sektorze kultury i zarządzania zespołem ludzkim;
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • stan zdrowia bez przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji.

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MKiDN.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych zostało powołane 31 maja 2022 r. Jego utworzenie jest kontynuacją i rozwinięciem polityki wsparcia polskich przemysłów kreatywnych realizowanej od 2016 r., która wynika z potrzeb i postulatów polskich twórców i przedsiębiorców. Centrum ma za zadanie ich wspierać i stwarzać im jak najlepsze warunki do tego, aby mogli godnie zarabiać na swojej pracy i swoich talentach.

Działalność bieżąca Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych koncentruje się na kilku obszarach kluczowych dla rozwoju polskich przemysłów kreatywnych, do których należy:

 • animowanie współpracy na linii kultura-biznes-nauka-technologia;
 • inwestowanie w rozwój polskich przemysłów kreatywnych – w szczególnie rokujące, prorozwojowe i atrakcyjne kulturowo projekty oraz w wybitnie utalentowanych twórców;
 • realizowanie innowacyjnych, łączących potencjał i zasoby wielu różnych branż kreatywnych projekty, promujących polską kulturę oraz budujących pozytywny wizerunek Polski w oparciu o przemysły kreatywne;
 • edukacja i profilaktyka.

[Informacja prasowa]