Polish-Swiss Game Jam on Sustainability

Towarzyszący PGA/GIC-owi Polish-Swiss Game Jam on Sustainability odbędzie się w dniach 19-21 października i potrwa 48 godzin, a jego uczestnicy skupią się na problematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Organizatorami inicjatywy są Game Industry Conference i Grupa MTP, aktywnie wspierają ją zaś Ambasada Szwajcarii w Polsce, SwissGamess oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na jam można się zgłosić za pośrednictwem tego formularza. Nadmieńmy, że ponieważ liczba miejsc jest ograniczona – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych zespołów spośród zgłoszeń. Osoby, które się zakwalifikują, otrzymają prawo do udziału w PGA i GIC-u “na preferencyjnych warunkach”.

Tegoroczne Game Industry Conference odbędzie się w dniach 22-24 października. Imprezie ma towarzyszyć zapowiedziane właśnie GameDev Investment Forum.