This War of Mine: Już oficjalnie obok „Pana Tadeusza”

Dziś porównamy obraz wojny w „Dzieciństwie w pasiakach” Bartnikowskiego i „This War of Mine” 11 bit studios.

Raptem wczoraj donosiliśmy o możliwym wpisaniu antywojennej produkcji warszawskich developerów na listę lektur szkolnych. Dziś wiemy już, że „wspólna inicjatywa autorów gry i premiera Mateusza Morawieckiego” z początku 2019 roku zaowocuje wpisaniem This War of Mine na listę lektur w roku szkolnym 2020/2021. Decyzja zapadła przy akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nowa lektura zostanie przeznaczona dla pełnoletnich uczniów szkół średnich i posłuży do nauczania socjologii, etyki, filozofii oraz historii.

Komentuje Grzegorz Miechowski, prezes zarządu 11 bit studios:

“Gry bez wątpienia są dziełem kultury. Nowoczesnym, naturalnym i atrakcyjnym dla młodego odbiorcy, ponieważ operują językiem natychmiastowo dla niego zrozumiałym. I tym językiem gry mogą opowiadać o wszystkim – emocjach, prawdzie, walce dobra ze złem, cierpieniu i wreszcie samej istocie ludzkości. Pod tym względem gry są podobne do literatury, jednak używają wspomnianego języka interakcji. Oczywiście, wykorzystywano je już w edukacji, do nauczania matematyki, chemii czy rozwijania zdolności poznawczych, ale nie sądzę, by jakakolwiek została oficjalnie włączona do programu nauczania na poziomie ogólnokrajowym. Jestem dumny z faktu, że to właśnie produkcja 11 bit studios dołoży swoją cegiełkę do rozwoju edukacji i kultury w naszym kraju. To może być przełomowy moment dla wszystkich artystów tworzących gry na całym świecie”. 

This War of Mine trafi na listę lektur nieobowiązkowych, ale jak zaznaczają autorzy, będzie „dostępna dla wszystkich polskich szkół średnich bez dodatkowych kosztów”. W rozmowie z PolskiGamedev.pl przedstawiciel studia wyjaśnia, że najpewniej przełoży się to na bezpłatne przekazywanie chętnym szkołom kodów do gry na Steamie. Zasady takiej „dystrybucji” nie są jeszcze ustalone, ale już teraz 11 bit studios tą drogą przekazuje grę wykładowcom akademickim, którzy chcą użyć tytułu na swoich zajęciach.

Warto dodać, że This of War Mine, choć odstaje formą od tradycyjnych lektur, wpisuje się w tematykę pozycji, które już teraz są w kanonie. W kończącym się roku szkolnym 2019/2020 lektury obowiązkowe klasy ósmej obejmowały m.in. „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego i wiersze K. K. Baczyńskiego. Wśród pozycji uzupełniających znajdują się wspomniane „Dzieciństwo w pasiakach”, a także „Pamiętnik z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego, „Dywizjon 303” A. Fiedlera i „Wspomnienia wojenne” K. Lanckorońskiej.