PunkPirates zajmie się energetyką odnawialną

Nieco wcześniej studio zapowiadało zwrot w stronę leczenia PTSD.

Warszawskie studio skupiało się dotychczas na produkcji VR-owych escape roomów, które jednak nie zrobiły furory (na Steamie oceniło je od kilku, do niespełna 50 odbiorców). Rok temu zapowiedziało zaś shootera POW POW: Dye it up!, który mógłby się spodobać entuzjastom Splatoona i/lub „Community”.

Kilka miesięcy temu zarząd zdecydował się rozszerzyć działalność, zapowiadając prace nad projektem badawczo-rozwojowym, Ich efektem ma być VR-owa produkcja, jaka pomoże leczyć osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego. Jak argumentowano, pomysł ma być „odpowiedzią na intensyfikację konfliktów zbrojnych na świecie”.

To jednak nie koniec śmiałych, twórczych (?) wolt! Z nowego raportu bieżącego dowiadujemy się, że spółka „istotnie zmienić przedmiot działalności”… Co i tak jest pewnym niedopowiedzeniem.

„Zarząd PunkPirates S.A. (…) informuje, że w wyniku przeglądu opcji strategicznych, podjął decyzję o zaproponowaniu akcjonariuszom istotnej zmiany przedmiotu działalności Emitenta na działalność w sektorze Energy Tech tj. związaną z wytwarzaniem energii ze zrównoważonych i odnawialnych źródeł, zwiększaniem efektywności energetycznej, automatyką budynkową, tworzeniem urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych w energetyce oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych celem identyfikacji innowacyjnych rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie”.

By dobrze wywiązać się z nowych zadań, zarząd planuje pozyskać nowe aktywy i ludzi. Restrukturyzację planuje zaś sfinansować dzięki odsprzedaży posiadanych gier oraz akcji w związanych z gamedevem spółkach.

PunkPirates tłumaczy swą decyzję coraz trudniejszym otoczeniem rynkowym.

„W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana przedmiotu działalności Emitenta jest najkorzystniejsza w obecnej sytuacji Emitenta i może przyczynić się do zwiększania wartości Emitenta oraz tym samym zwiększania wartości akcji Emitenta. Zarząd Emitenta doszedł do takiego wniosku także w wyniku podjętej próby znalezienia finansowania oraz ustalenia, że pozyskanie inwestora, który dofinansuje bieżącą działalność Emitenta i tym samym zapewni utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, może być bardzo utrudnione w związku z obecną sytuacją gospodarczą w kraju jak i na świecie”.