Polska branża gier umacnia swoją pozycję w europejskiej czołówce?

Pod względem zatrudnienia jesteśmy jedną z trzech największych branż w Europie, może to jednak oznaczać przerost zatrudnienia, zwłaszcza, że przychody sektora plasują nas na dużo niższej lokacie. Nowe obszerne badanie dostarcza dogłębnej analizy naszego rodzimego sektora produkcji gier w porównaniu do innych branż w Europie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnego (CRPK) i oczywiście przy wsparciu eksperckim Game Industry Conference (GIC), opublikowała najbardziej kompleksowy do tej pory raport na temat polskiego przemysłu gier. „The Game Industry of Poland – Report 2023” – praca zbiorowa pod kierunkiem dr Jakuba Marszałkowskiego – to kopalnia cennych informacji na temat polskich producentów gier, wzrostu sektora oraz globalnego zasięgu i eksportu polskich gier, skupiając się na podsumowaniach roku 2022 oraz stanu aktualnego. To czwarta z kolei publikacja raportowa oparta na danych od GIC po dwóch raportach 2020 i 2021 oraz sekcji raportowej w naszym magazynie PolskiGamdev.pl z przełomu tego roku.

Pozytywy: wielkość i struktura zatrudnienia

Niewątpliwie polska branża gier kontynuuje rozwój, a wiele wskaźników osiąga rekordowe wartości rok po roku. Najnowsze dane wskazują, że w kraju działa około 494 aktywnych producentów i wydawców gier, a w produkcji gier zatrudnionych jest ponad 15 000 osób. Potwierdza to, że pod względem wielkości siły roboczej Polska trwale wyprzedziła sektor niemiecki. Bez cienia wątpliwości w Europie ustępujemy miejsca Wielkiej Brytanii, Raport zaś przyznaje nam drugie miejsce aex-equo z Francją (wskazując na słabość danych dotyczących tego kraju).

 

Wzrost zatrudnienia w branży gier szacowany jest obecnie na 16% rok do roku, co nawet wobec spadku z 24% rdr, nadal jest najszybszym tempem w Europie. Procent kobiet w branży jest także jednym z najwyższych na świecie (24%), podczas gdy polski gamedev jest na tyle atrakcyjny, że przyciąga talenty z całego świata, osiągając ponad 14,5% cudzoziemców w całkowitym zatrudnieniu.

Mniej pozytywne: przychody rosną, ale odstają w dół

 

Polska branża gier wygenerowała w 2022 roku łączne przychody na rekordowym poziomie 1286 mln EUR. Oznacza to też wzrost o 11% rok do roku, biorąc pod uwagę pierwszy rok, w którym globalny rynek gier doświadczył spadku, a nie wzrostu. Wykres przychodów w latach prezentuje też, że prognozowane przez wielu załamanie się przychodów całego sektora w roku 2021, po premierze Cyberpunka było w efekcie relatywnie płytkie, osiągając tylko -8%.

Przychody, ani żadne inne wskaźniki związane z finansami, nie pozwalają jednak na umiejscowianie naszej branży na europejskim podium i są wskazywane jako największe wyzwanie tego sektora. To może nie dziwić w odniesieniu do stosunkowo młodej branży z Europy Wschodniej, nawet jeżeli odnoszącej sukcesy. Raport wskazuje co najmniej pięć europejskich branż wyprzedzających nas przychodami, dyskutuje też to jak wielu polskich producentów gier nie może pochwalić się znaczącymi przychodami.

Jednocześnie wzrost zatrudnienia wobec braku wzostu liczby firm oznacza zwiększanie się rozmiarów firm (głównie w sektorze średnich i małych studiów) i rekordową średnią wielkoś zespołu w 2023 roku – wynoszącą 31,3, w porównaniu do 15,7 w Niemczech i 13,7 w Wielkiej Brytanii. Raport wskazuje, że może to być spowodowane różnicami metodologicznymi, ale też że trudniejsza biurokracja w Polsce może wymuszać przerost zatrudnienia, a więc wzrost kosztów.

 

Eksport i obecność na globalnych rynkach

 

Polskie studia tworzące gry eksportują 97% rodzimej produkcji. Na Steam ponad 65% gier produkowanych w Polsce jest tłumaczonych na więcej niż dwa języki, w porównaniu do zaledwie 29% produkcji spoza Polski. Dystrybucja cyfrowa stała się dominującą metodą, stanowiąc ponad 85% sprzedaży. Wszystkie te liczby pokazują zaangażowanie branży w dotarcie do globalnych odbiorców.

 

Raport analizuje także rozwój sektora globalnych wydawców pochodzących z Polski, co wskazywałoby na rosnącą dojrzałość i wpływ polskiego przemysłu gier na światową scenę. Magazyn PolskiGamdev.pl sygnalizował jednak w tym obszarze najbardziej znaczące spowolnienie. Rok później w danych jest pewna poprawa, ale też dogłębniejsza ich analiza zdaje się wskazywać, że być może ten sektor po prostu krzepnie. Należy docenić że kolejne lata obserwacji tych samych danych i zjawisk dają nam w nie dużo lepszy wgląd. 

 

Czołowi gracze

 

Sukcesy polskich gier wykraczają szeroko poza największe studia produkujące tytuły AAA. Raport wskazuje, iż z każdego roku począszy od 2014 aż 4 do 6 polskich gier sprzedaje się globalnie w nakładach przekraczających milion egzemplarzy. Mogłoby to być swego rodzaju platynowe wyróżnienie, więc sprawdziliśmy na wiki i w polskiej muzyce najwyższe takie wyróżnienie to 150000 tys. kopii i raczej nie oznacza to jakiegokolwiek eksportu. Brawo polskie gry! Aby zobaczyć pełniejsze zestawienie tytułów będziecie musieli sięgnąć do raportu.

 

Raport z 2021 roku podawał, że Polska stała się światowym liderem w rankingu Steam Top200 Wishlists, ale już w publikacji w Magazynie PolskiGamdeve.pl Jakub Marszałkowski analizował, że nasze rekordowe osiągnięcia w tym obszarze się skończyły, zaś wykresy wskazywały spadki. Obecnie Polska ma około 30 gier takim rankingu i musiała ustąpić palmy pierwszeństwa US. Różnica to jednak tylko kilka tytułów, a nasza pozycja wydaje się stabilna, gdyż od miesięcy już mamy dwa razy więcej tytułów niż następny rywal, niezależnie od tego, czy w danym momencie jest to Wielka Brytania, Kanada, czy ostatnio rosnąca Japonia. Te liczby nie dziwią, patrząc na dominujące modele biznesowe deklarowane przez studia, z 69% gier premium. 

Ciekawym nowym wskazaniem z takiego rankingu jest też gigantyczny skok produkcji z Niemiec, który przypisywany jest największemu w historii programowi wsparcia, o którym już Was na łamach PolskiGamedev.pl informowaliśmy.

 

Raport zawiera też rozdział z danymi i podsumowaniami dotyczącymi Polskiego krajowego rynku gier, jesteśmy jednak pewni, że nad tymi przesadnie dokładnie pochylą się inne portale…

 

Pełna wersja “The Game Industry of Poland – Report 2023” jest dostępna tutaj. Na kilkudziesięciu stronach raportu znajdziecie dużo więcej informacji niż pomieścił ten skrót.