PlayWay sprzedaje udziały w Movie Games

Spółka PlayWay ogłosiła, że rozpoczęła proces budowy księgi popytu na akcje Movie Games.

Czyli chce sprzedać posiadane akcje. Działając na zlecenie PW ma się tym zająć firma Ipopema Securities. Oferowane jest 860 152 akcji, co stanowi 33,43% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo w ogólnej liczbie głosów w spółce.

PlayWay jest największym akcjonariuszem Movie Games. Następnym w kolejności jest Mateusz Wcześniak (prezes MG )posiadający 19,79% i Jakub Trzebiński (7,66%).

Cena oraz łączna liczba akcji oferowanych do sprzedaży zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu. Aktualny kurs wynosi 33,6 zł (23.01.2023 r.; godzina 17.55), czyli wartość udziałów posiadanych przez PlayWay wynosi blisko 29 mln zł.

Warto dodać, że spółka Movie Games w dniu 18 stycznia 2023 r. zadebiutowała na głównym rynku GPW. Pod tym względem historia MG jest analogiczna do spółki SimFabric. W sierpniu ubiegłego roku SF debiutowało na rynku głównym GPW, a dwa miesiące później PlayWay sprzedał wszystkie ich akcje. Gdy doszło do transakcji okazało się, że cena była 75 proc. poniżej kursu giełdowego.

W listopadzie Movie Games sprzedał posiadane akcje Drago Entertainment (twórców m.in. hitu Gas Station Simulator), które to studio należało do „Rodziny Movie Games”. Całkiem niedawno była też głośna sprawa pozbycia się akcji Road Studio. A to nie koniec wyprzedaży. Z informacji Pulsu Biznesu wynika, że teraz MG chce też sprzedać akcje kolejnego studia – Brave Lamb Studio, twórców War Hospital, które ma ukazać się w tym roku.