Tworzenie Gier Komputerowych (specjalność na kierunku Informatyka)

Wybierając specjalność zdobędziesz umiejętności:

1. Pracy ze współczesnymi silnikami graficznymi służącymi do budowy gier komputerowych (Unreal Engine, Unity). 2. Projektowania i budowy modeli obiektów graficznych wykorzystywanych we współczesnych grach. 3. Projektowania architektury aplikacji wykorzystujących grafikę dwu i trójwymiarową. 4. Pracy w zespole programistycznym. 5. Wykorzystania zaawansowanych technik graficznych. 6. Optymalizacji projektu gry celem uzyskania możliwości jej uruchomienia na różnorodnych platformach. 7. Praktycznego wykorzystania algorytmów dynamicznej kontroli złożoności terenu. 8. Użycia narzędzi testerskich. 9. Projektowania i budowy gier typu Multiplayer Online. 10. Implementacji motywów muzycznych z uwzględnieniem budowy sceny. 11. Organizacji przepływu danych w grach komputerowych. 12. Projektowania oświetlenia scen i dynamicznego podświetlania ruchomych trójwymiarowych obiektów. 13. Wykorzystania zaawansowanych technik animacji modeli obiektów ruchomych. 14. Budowy efektywnej trójwymiarowej sceny. 15. Użycia systemów kontroli wersji.

Poznasz również zasady publikacji gier we współczesnych platformach dystrybucji cyfrowej (Steam) oraz zostaniesz specjalistą w implementacji logiki gry w oparciu o wizualne systemy skryptowe (Blueprints).