Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów (profil na kierunku Grafika)

Student specjalności Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych począwszy od pierwszego roku studiów swoje działania w zakresie projektowania i kreacji artystycznej w głównej mierze opiera na technologii cyfrowej. Blok propedeutyki programów graficznych realizowany na I roku studiów pozwala na poznanie szerokiego wachlarza aplikacji komputerowych, które wspomagają kreację artystyczną i projektowaną w przestrzeni 2D jak i 3D. Wiedza zdobyta na tym roku studiów pozwala bezpiecznie wkroczyć w II rok studiów czyli świat swobodnego projektowania typograficznego (plakat, katalog, opakowania, strony www itp.) , projektowania postaci i lokacji w grach komputerowych, tworzenia animacji reklamowych, filmów animowanych 2D i 3D, czy też tworzenia post produkcyjnych efektów specjalnych w grach i w filmie. Przygoda roku drugiego rozpoczyna rok podsumowania czyli 3 rok studiów, w który studenci w większym wymiarze skupiają się na własnej kreacji, która ma być podsumowaniem ich edukacji na studiach pierwszego stopnia. Oczywiście i tu studenci zdobywają nową wiedzę z zakresu projektowania czy animacji postaci I VFX. W okresie wszystkich III lat studiów zdobywają wiedzę z zakresu historii ubioru , architektury co jest niezmiernie ważne w przypadku projektowania w ramach czasowych konkretnej epoki. Dodatkowo wiedzę tę uzupełniają wiadomości z zakresu historii grafiki i filmu. Tradycyjne ale bardzo istotne zagadnienia malarstwa i rysunku, w szerokim zakresie uzupełniane są o digital painting. Umiejętności te są bardzo istotne przy tworzeniu storybordu i concept artu. Na wszystkich zajęciach programowych specjalizacji student będzie zapoznawał się z zasadami kompozycji , gdyż ona stanowi o atrakcyjności i czytelności projektu graficznego i animacyjnego.