Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych (kierunek architektura wnętrz)

Studenci w pracowni realizują autorski program ukierunkowany na projektowanie narracyjnych środowisk wirtualnych w tym poziomów do gier wideo oraz projektowanie obiektów i postaci jako nośników opowieści. Przekazywana wiedza swoim zakresem obejmuje podstawy projektowania gier, pitchowania pomysłów, projektowania przestrzeni i scenografii dla filmu, gier wideo oraz doświadczeń VR oraz wykorzystania nowych mediów do działań artystycznych. Pracowania wykorzystuje istniejące narzędzia i środowiska VR do szeregu artystycznych i projektowych aktywności. Pracownia prowadzi badania z zakresu projektowania struktur narracyjnych, projektowania poziomów oraz wykorzystania dziedzictwa jako narzędzia do budowania soft power oraz lokalnej tożsamości i wartości. Pracownia współpracuje z Instytutem Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Pracownia ukierunkowuje absolwenta do projektowania przestrzeni dla nowych mediów, kreacji interaktywnych środowisk z wykorzystaniem silników gier oraz wykorzystania narzędzi i przestrzeni VR do prowadzenia działań artystycznych. Zajęcia wspierają w konwencji warsztatów specjaliści z branży, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno od strony artystycznej jak i projektowania gier. Pracownia stara się powiązać wybrane bloki tematyczne ze współpracą z firmami z branży GameDev.