Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów

Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

  • tworzenia ilustracji i komiksu, noweli komiksowej, rysunku storyboard, ilustracji książkowej, ilustracji prasowej, adaptacji krótkiej formy literackiej w formie prezentacji wizualnej,
  • malarstwa i rysunku komiksowego i ilustracyjnego,
  • technik filmowych – preprodukcji (animacja, multimedia) czy gier komputerowych, np. storyboard’u, conceptArt’u,
  • tworzenia paneli produkcyjnych i prezentacyjnych,
  • swobodnego prezentowania swoich koncepcji za pomocą szybkiego szkicu malarskiego czy rysunkowego, prewizualizacji- scenariusz obrazkowy, tradycyjnych i cyfrowych technik malarskich, i rysunkowych.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, rozwijanie kreatywności i własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie wiedzy z zakresu grafiki, sztuk wizualnych, aktualnych tendencjach i zjawiskach w/w dziedzin sztuki. Słuchacz poznaje techniki tradycyjnego i współczesnego obrazowania.