Multimedia – Programowanie Gier (specjalizacja na kierunku Informatyka)

Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak projektowanie mechaniki gry, tworzenie postaci, prezentowanie interaktywnych historii, czyli szeroko pojęty game design. Podczas pierwszego semestru nauki studenci korzystają z intensywnego kursu programowania w C++ pod platformę Windows. Warto wspomnieć, że są ukierunkowywani na użycie bibliotek DirectX. Jest to zintegrowany pakiet oferujący dostęp nie tylko do programowania grafiki, ale też dźwięku, sieci, obsługi urządzeń wejścia/wyjścia, przetwarzania strumieni wideo i innych. Obecnie proces nauczania oparty jest o najnowszą wersję tego pakietu. W trakcie kolejnych semestrów studenci zaznajamiają się z bardziej wymagającymi tematami takimi jak użycie skryptów, symulacja fizyczna, programowanie kart graficznych itp. Efektem pracy studentów jest prototypowa aplikacja wraz z dokumentacją. Ostatni semestr, kończący się obroną pracy dyplomowej, wymaga od studentów ukończenia aplikacji (zazwyczaj wiąże się to z rozszerzeniem prototypu) oraz napisania pracy dyplomowej, których większość jest realizowana w zespołach.