Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej

Kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to kierunek o profilu praktycznym, został powołany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie w roku 2012. Studia licencjackie i magisterskie realizowane są w systemie stacjonarnym na specjalnościach grafika komputerowa gier i dźwięk w grach. Opiekę merytoryczną nad specjalnościami sprawują Instytut Sztuki i Instytut Muzyki. Absolwent po ukończeniu uzyskuje tytuł licencjata lub magistra sztuki.

Misja kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to wykształcenie twórcy/projektanta o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym z szeroką wiedzą dotycząca kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier.

Realizacja programu jest stale uaktualniana i odbywa się na wielu poziomach, łączy wykształcenie uniwersyteckie z biznesem poszukując najbardziej efektywnej formy wymiany doświadczeń.

W tym celu zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyk.