Informatyka

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwentów posiadających kompleksową wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie tzw. kompetencji twardych – ścisłych i analitycznych (programowania, konfiguracji systemów informatycznych, tworzenia architektury oprogramowania, projektowania baz danych) oraz kompetencji miękkich, koncentrujących się na umiejętnościach osobistych oraz interpersonalnych (pracy zespołowej, umiejętności organizacji i tworzenia modelu pracy oraz delegowania zadań). Umiejętności te pozwolą na zatrudnienie na stanowiskach informatycznych w firmach i organizacjach, w których są wykorzystywane narzędzia i systemy informatyczne – w wyspecjalizowanych firmach z branży IT, ale również w centrach usług wspólnych.

Absolwent, w zależności od wybranej przez siebie ścieżki edukacyjnej, jest przygotowany do samodzielnej pracy jako programista, twórca i administrator systemów informatycznych, projektant i administrator baz danych, programista serwisów internetowych, grafik komputerowy, twórca animacji i gier komputerowych. Absolwent studiów informatycznych drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera informatyki. Jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej lub na studiach podyplomowych.