Digital Design

Digital Design to kierunek dla osób zainteresowanych kulturą nowych mediów, chcących tworzyć interaktywne aplikacje i animacje, modelować w programach 3D, działać w środowisku Internetu czy eksperymentować z multimediami. Studia są odpowiedzią na procesy zachodzące we współczesnym świecie, na zmiany technologiczne, pojawienie się nowych obszarów w sztuce, rozwój kultury Internetu.

Kierunek łączy zajęcia artystyczne i projektowe oraz kursy kodowania. Program studiów zorientowany jest na posługiwanie się narzędziami i technologiami cyfrowymi w procesie artystycznym oraz na potrzeby przemysłu kreatywnego

Warunki rekrutacji na kierunek Digital Design otwierają możliwość studiowania osobom o różnych kompetencjach i doświadczeniach. Z tej różnorodności wynika elastyczność programu studiów, umożliwiającego dopasowanie do indywidualnych predyspozycji studenta, tak by jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do pracy w branży kreatywnej.