Klabater dostanie 300 tys. zł

Pieniądze ma przeznaczyć na zwiększenie widoczności w Stanach i na rynkach europejskich.

Spółka otrzyma tę kwotę w ramach Go To Brand, programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który pozwala sfinansować promocję marek na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie PARP-u można przeznaczyć zarówno na udział w targach i konferencjach, jak też na opłacenie usługi doradczej. Członkowie zarządu tłumaczą, że dodatkowe środki pomogą im pozyskać nowych partnerów oraz zwiększyć rozpoznawalność firmy i przychody z eksportu.

Przypomnijmy, że w listopadzie Klabater otrzymał 80 tys. dotacji, którą udzieliło z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów uczestnictwa na niemieckich targach Gamescom, druga połowa pozwoli zrealizować prototyp gry o roboczej nazwie Cyrk (pracuje nad nią Juggler Games, twórcy My Memory of Us).