BialJam 2019

BialJam to największe w regionie wydarzenie z grupy konkursów GameJam, które ma na celu promowanie sztuki tworzenia gier komputerowych, zarówno wśród uczniów szkół średnich, studentów, jak również wszystkich osób zainteresowanych tym tematem.
Ideą naszego turnieju jest połączenie nauki z przyjemnym i kreatywnym spędzaniem wolnego czasu, a także promowanie uczciwej rywalizacji w atmosferze przyjaźni i współpracy.

Na początku naszego wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać kilku ciekawych prelekcji dotyczących tematów związanych z szeroko pojętą tematyką gier komputerowych i nowoczesnych technologii, aby następnie samemu (lub w kilkuosobowych drużynach) sprawdzić swoje umiejętności programowania, pracy pod presją czasu i dostosowania tworzonej gry do tematu konkursu podczas 48 – godzinnego maratonu, którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7—9 czerwca 2019 r. na terenie Politechniki Białostockiej.

Formuła BialJamu pozwala nie tylko ciekawie spędzić weekend i wygrać cenne nagrody, ale przede wszystkim umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także nawiązanie nowych kontaktów (także tych biznesowych).

Więcej informacji: http://bialjam.wi.pb.edu.pl/pl/