CreativeJam Games

Game Jam organizowany przez PlayWay S.A. wraz z CreativeForge Games S.A.

maksymalna liczba uczestników : 50
czas trwania : 48h
miejsce : ul. Fedorowicza 19A Hornówek

Zgłoszenia należy przesyłać na : info@creativeforge.pl z dopiskiem „GameJam” lub poprzez stronę.

Najlepsze projekty oraz zespoły otrzymują szanse na inwestycję projektu – stworzenia nowego zespołu. Za pierwsze 3 miejsca są przewidziane nagrody.

Więcej informacji: http://www.creativeforge.pl/game-jam