Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych

Branża gier losowych i zakładów sportowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Loterie, kasyna, poker, gry na automatach i zakłady sportowe generują obroty na poziomie setek miliardów dolarów rocznie. Jednocześnie jest to branża złożona i niejednolita, czego źródłem są między innymi zróżnicowane regulacje prawne – od przepisów niezwykle liberalnych, przez zakaz reklamy, aż po całkowity zakaz organizowania i brania udziału w grach i zakładach.

Rozwój nowoczesnych technologii, intensyfikacja działań marketingowych, jak również zmieniające się preferencje klientów sprawiają, że branża gier losowych i zakładów sportowych podlega ciągłym zmianom. Jednocześnie widoczna jest coraz większa wola regulatorów do ograniczania negatywnych efektów oddziaływania branży, czy to w zakresie uzależnień czy zagrożeń dla sportu.

Zmiany legislacyjne spowodowały również dynamiczne zmiany branży w Polsce. Ograniczenie działania zagranicznych podmiotów powoduje stałe zwiększanie liczby legalnie działających bukmacherów, a rozszerzenie monopolu państwa, na inne poza grami liczbowymi oraz loteriami pieniężnymi rodzaje produktów, implikuje wprowadzenie zmian również w państwowym Totalizatorze Sportowym.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych są innowacyjnym na skalę europejską projektem edukacyjnym, mającym za zadanie efektywne kształcenie kadr dla podmiotów funkcjonujących na tym rynku. Po raz pierwszy bowiem powstały studia, które w sposób holistyczny podejmują zagadnienie branży gier losowych i zakładów sportowych z ekonomicznego i menadżerskiego punktu widzenia, dając słuchaczom możliwość usystematyzowania wiedzy oraz rozwoju kluczowych dla zarządzania poszczególnymi obszarami działania na tym rynku kompetencji i umiejętności.