Technologie gier i symulacji komputerowych (specjalizacja kierunku Informatyka Stosowana)

Studenci tej specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacji złożonych procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych oraz doświadczeń VR, w tym gier sieciowych, metodami symulacji procesów złożonych, zarządzaniem projektami programistycznymi i wprowadzaniem oprogramowania na rynek, programowaniem sprzętu realizującego grafikę i dźwięk w grach komputerowych i programach symulacyjnych oraz zagadnieniami prawnymi i etycznymi współczesnej informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do projektowania, implementacji i modyfikacji oprogramowania, stosowanego do symulacji procesów złożonych oraz do projektowania i produkcji nowoczesnych gier komputerowych oraz doświadczeń VR.
Zajęcia wspierają specjaliści z branży, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu gier, jak i zarządzaniu projektami, analizą danych, projektowaniu doświadczenia użytkownika czy projektowaniu interfejsów. Poszczególne przedmioty jak i ich bloki realizowane są we współpracy z firmami z branży GameDev.