Programowanie gier i aplikacji mobilnych (specjalizacja kierunku Informatyka)

Absolwenci specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i programowania gier komputerowych (ze szczególnym uwzględnieniem gier strategicznych i edukacyjnych) oraz projektowania i programowania aplikacji mobilnych. W ramach realizowanych zajęć studenci uzyskają umiejętności związane z wykorzystaniem grafiki 2d/3d, przetwarzaniem dźwięku oraz strumieni video. Podstawowe kompetencje studenta obejmować będą wykorzystanie silników gier, projektowanie interfejsów gier a w szczególności, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe w takich językach jak: C#, Java, Pathon czy Java Script. Ważną częścią treści kształcenia będzie również znajomość technologii sieciowych, mobilnych, internetowych i multimedialnych.