Komunikacja wizualna i gry komputerowe (specjalność na kierunku Wzornictwo)

Komunikacja wizualna to przede wszystkim projektowanie wydawnictw i publikacji multimedialnych, branding (tworzenie marek) i identyfikacja wizualna, projektowanie opakowań, liternictwo i typografia, fotografia reklamowa i wydawnicza, projektowanie stron WWW i aplikacji mobilnych, projektowanie gier komputerowych i projektowanie przestrzeni wirtualnej.

Pierwszy rok studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera jedną pracownię ze swojego zakresu studiów jako pracownię kierunkową (w której zrealizuje pracę dyplomową), jedną pracownię uzupełniającą ze swojego zakresu i jedną pracownię uzupełniającą z całego kierunku wzornictwo. Pracownie uzupełniające można kilka razy zmieniać podczas studiów.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa z dziesięcioma stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.