Gry i technologie internetowe (specjalność na kierunku Informatyka)

Specjalizacja Gry i technologie internetowe (GTI) dotyczy podstaw tworzenia gier komputerowych oraz infrastruktury dla zastosowań e-commerce. Z jednej strony, gry komputerowe są nowym rodzajem przemysłu informatycznego. Poprzez grywalizację przenikają ze sfery rozrywki do edukacji, rozwiązywania problemów naukowych, marketingu, tworzenia postaw społecznych. Z drugiej strony, rozwijające się technologie teleinformatyczne zmieniły formę procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi, w kontaktach z klientami, a nawet formę kontaktów międzyludzkich. Procesy takie jak obsługa zamówień, płatności, dostawy, prowadzenie kampanii reklamowych, zbieranie informacji o potrzebach klientów, dostarczanie rozrywki realizowane są drogą elektroniczną. Ich obiektem są produkty cyfrowe, tj. produkty i usługi, które nie mają materialnej postaci. Produktami cyfrowymi mogą być, na przykład, media – tekst, muzyka, filmy, a także gry, produkty bankowe, itp. Mogą one być oferowane jako licencje i subskrypcje dostępu. Formy rozrywki i dostarczające jej media również nieustannie zmieniają się. Kluczowym elementem takich form działalności gospodarczej są technologie informatyczne, a zwłaszcza aplikacje internetowe i mobilne. Celem specjalizacji jest, m.in., przedstawienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w elektronicznej formie.

Technicznych zagadnień informatycznych dotyczą takie przedmioty jak: zarządzanie aplikacjami internetowymi, produkt cyfrowy, systemy zarządzania treścią, systemy mobilne, ocena efektywności systemów komputerowych, bogate aplikacje internetowe. Bezpośrednio gier komputerowych dotyczą przedmioty: programowanie gier i projektowanie gier. Omawiane zagadnienia biznesowe dotyczą zastosowań informatyki w e-commerce, marketingu, logistyce, modelowaniu procesów gospodarczych, analizie rynków finansowych. Specjalność obejmuje także zagadnienia z dziedziny zarządzania projektami informatycznymi. Student tej specjalności uzyskuje obszerną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technologii baz danych, aplikacji sieciowych.

Absolwent specjalizacji powinien posiadać umiejętność projektowania i implementowania prostych gier komputerowych, aplikacji z dziedziny elektronicznego handlu, bankowości, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, a także ma nabyć umiejętność analizowania i prowadzenia projektów informatycznych w tych dziedzinach.