Gry Komputerowe (specjalizacja na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa)

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Najważniejszymi obszarami nauki są: historia i teoria mediów, teoria komunikowania, historia i teoria gier komputerowych, sztuka nowych mediów i Internet. Studenci rozwijają umiejętności, stanowiące o pracy w środowiskach cyfrowych, jak również organizacji i animacji kultury.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: podstawowe pojęcia nowych mediów, kulturowa historia mediów, estetyka nowych mediów, wprowadzenie do cyberkultury, publikowanie w Internecie, organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów. Każda specjalność posiada także własne, indywidualne przedmioty. Na przykład: poetyka gier, projektowanie reguł gier, reklama i marketing cyfrowy, przemysły kreatywne i zarządzanie projektami, analiza i krytyka sztuki nowych mediów, praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nowych mediów i kultury cyfrowej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, agencjach public relations, studiach produkujących gry wideo, mediach elektronicznych.