Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (specjalność na kierunku Filologia Angielska)

Studia na specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania. Studia w ramach programu, oferowane w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, prowadzone są wspólnie z Instytutem Języka Angielskiego oraz przy wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD), wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

Perspektywy zawodowe:

  • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
  • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
  • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
  • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
  • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
    języków obcych (m.in. reklama, public relations) 
  • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych