WSEICraft 5.0

Już po raz 5 spotykamy się z nauczycielami i uczniami małopolskich szkół średnich w ramach maratonu tworzenia gier komputerowych. W tym roku spotykamy się w ostatni weekend lutego: 28 – 29.02.2020 r.

Hackathon to maraton gier komputerowych, w ramach którego zespoły (od 2 do 5 osób) mają 24 godziny na zaprojektowanie 3 gier komputerowych. Konkurs organizowany jest na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, a organizatorzy zapewniają uczestnikom: posiłki, napoje, ochronę oraz miejsca do odpoczynku.

Aby wszyscy uczestnicy mieli równe szanse, każdy uczeń zgłoszony do konkursu przejdzie specjalne i nieodpłatne szkolenie z projektowania gier komputerowych. Nabyte podczas warsztatu umiejętności pozwalają uczniom rozwinąć skrzydła w programowaniu, otworzyć kreatywność i przygotować się do pracy w zespole!