EGDF rozczarowane nowymi antykonurencyjnymi opłatami Apple

25 stycznia Apple ogłosiło zmiany w zasadach funkcjonowania iOS i App Store. Wśród nich wprowadza się „opłatę instalacyjną”. Jest to związane z możliwością wprowadzenia na iOS alternatywnych sklepów z aplikacjami oraz systemów płatności. Wielu developerów wyraziło już swoje obawy. Organizacje branżowe z Europy widzą więcej problematycznych zapisów.

Prezentujemy stanowisko European Games Developer Federation (EGDF) w tej sprawie:

EGDF wyraża głębokie rozczarowanie nową antykonkurencyjną strukturą opłat wprowadzoną przez Apple w systemie iOS17.4. Zmiany te mają miejsce w świetle nowego unijnego Aktu o Rynkach Cyfrowych (DMA), mającego na celu wprowadzenie zmian prokonkurencyjnych na rynku gier przez umożliwienie wprowadzania zewnętrznych sklepów z aplikacjami i systemów płatności.

Apple, planując wdrożenie DMA poprzez aktualizację iOS17.4, wprowadza nowe funkcje analityczne dla aplikacji, umożliwia konkurencję dla usług subskrypcji chmurowych i gier z Apple Arcade, oraz wprowadza inne ulepszenia. Jednak nowa struktura opłat za instalację, wprowadzona dla deweloperów decydujących się na opuszczenie Apple AppStore w UE, jest postrzegana jako antykonkurencyjna, stwarzając barierę dla deweloperów chcących dystrybuować gry przez zewnętrzne sklepy lub przetwarzać płatności w grze przez zewnętrzne systemy płatności.

Nowa opłata instalacyjna w iOS17.4 stawia deweloperów gier przed trudnym wyborem, zmuszając ich do pozostania w zamkniętym ekosystemie Apple. EGDF krytykuje wprowadzenie przez Apple opłaty w wysokości 0,5€ za instalację, aktualizację i ponowną instalację aplikacji, uznając to za nieuzasadnione obciążenie finansowe dla deweloperów, którzy postanowią wykorzystać alternatywne rynki i systemy płatności. Federacja podkreśla, że udane tytyły gier mobilnych znacząco przekraczają 1mln instalacji, stanowiący próg dla tej opłaty. Taka opłata może nie tylko zniechęcić do korzystania z zewnętrznych platform, ale również stworzyć niesprawiedliwą przewagę dla AppStore i preinstalowanych aplikacji Apple, utrudniając konkurencję i innowacje.
EGDF podkreśla, że niejasne i ogólnikowe warunki umowy mogą stwarzać bariery dostępu na rynku, a wymóg Apple dotyczący linii kredytowej w wysokości 1 miliona euro dla potencjalnych rynków zewnętrznych jest postrzegany jako sztuczna bariera.

Podsumowując, EGDF jest zaniepokojona, że z powodu niepewności regulacyjnej i słabego egzekwowania prawa UE, giganci branży mogą uzyskać przewagę w wprowadzaniu alternatywnych rynków mobilnych w UE, stawiając europejskie MŚP w niekorzystnej pozycji. Federacja wzywa do dalszego dochodzenia, aby upewnić się, że nowa struktura opłat Apple jest zgodna z zasadami UE i nie narusza konkurencyjności rynku.

Pełną treść stanowiska po angielsku znajdziecie na stronach EGDF.

EGDF jest europejską federacją organizacji branżowych sektora gier łącząca organizacjame narodowe z 22 krajów. Indie Games Polska aktywnie uczestniczy w pracach federacji, w tym w przygotowaniu tego stanowiska.