Ancestors Legacy

Data wydania:
Q2 2020
Platformy:
Switch
Więcej informacji:
Opis Gry:

Ancestors Legacy to strategia czasu rzeczywistego kładąca nacisk na taktykę i dowodzenie drużynami. Gra czerpie inspirację z historii średniowiecznej Europy i przedstawia dzieje oraz starcia czterech różnych ludów.